Søk på nettsiden

VIRDI får innovasjonsstøtte fra Forskningsrådet

Publisert 27.08.2021 av Marit Lund

Del denne siden

Ambita selskapet VIRDI AS har fått bevilget 7.2 millioner kroner i et innovasjonsprosjekt fra Forskningsrådet. I prosjektet vil selskapet samarbeide med DNB Eiendom, Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), Simula og Huseierne.

“Vi ønsket å få med oss partnere som representerer ulike kompetansefelt, og her fikk vi med oss førstevalgene våre på alle felt. DNB Eiendom med dyp innsikt i boligmarkedet, NoIS som både representerer maskinlæringskompetanse og innsikt i boligdata, Simula som besitter dyp matematisk og statistisk kunnskap, og Huseierne som er en sterk boligpolitisk aktør som også vet hva norske boligeiere bryr seg om.,” forteller Håvard Heggem von Krogh, Daglig Leder i VIRDI.

Datamodeller som predikerer trender i boligmarkedet

Prosjektet vil blant annet kombinere kunstig intelligens og avanserte matematiske modeller til å predikere fremtidige boligpriser, ved å for eksempel utforske hvordan planlagte endringer i infrastruktur vil kunne påvirke prisen på en bolig. Planen er imidlertid å lage en modell som skal kunne ta høyde for ulike scenarier. En ny pandemi er et eksempel på et slikt scenario. Renteutsikter og diverse demografiske utviklingstrekk vil være andre interessante variabler.

“Det finnes store og uutnyttede ressurser i det å kombinere alt i fra demografiske, geologiske, geografiske og økonomiske data med boligdata for å gi innsikt til både profesjonelle aktører og privatpersoner som prøver å navigere i boligmarkedet. I prosjektet vil vi bygge videre på vår eksisterende kompetanse om å estimere nåtidssistuasjonen i boligmarkedet med å også kunne gi svært nøyaktige prediksjoner for fremtiden.” Aslak Wigdahl Bergersen, CTO i VIRDI og prosjektleder i innovasjonsprosjektet.

Ansetter flere 

Prosjektet har oppstart ila høsten og vil løpe over de neste tre årene. Nå jobbes det hardt for å rigge for oppstart og selskapet vil også gjøre flere ansettelser som vil kunne bidra inn i prosjektet.

“Vi vil utvide den delen av teamet vårt som fokuserer på maskinlæring og kunstig intelligens. Her vil det være mulighet for å jobbe med store mengder kategoriserte data, og noe av det hotteste innenfor maskinlæring og kunstig intelligens. Vi ser at det er noe som trigger flere, og er i kontakt med en rekke spennende kandidater,” sier Aslak.

Selskapets mål med prosjektet er å benytte resultatene for å verdiøke tjenesten virdi.no, men også kunne bistå profesjonelle aktører med verdifull innsikt om boligmarkedet. På virdi.no kan man idag finne estimerte markedsverdier for de fleste privateide boliger i Norge, og med prosjektet vil man da blant annet også kunne se hvordan den fremtidige boligprisen er forventet å utvikle seg.

Ønsker å redusere risiko og trygge bolighandelen

“Bolig er for de aller fleste den største investeringen man gjør i livet, og er gjerne både den største verdien og utgiftsposten for folk flest. Uheldige beslutninger knyttet til bolig kan ha store og negative økonomiske konsekvenser for den enkelte. virdi.no er fortsatt bare i startfasen, men målet vårt på sikt er at tjenesten skal kunne bidra til å redusere denne risikoen. Prosjektet er således også et svært viktig steg i denne retning”, sier Michael Wiik, COO og produkteier for virdi.no.

VIRDI AS er et heleid datterselskap av Ambita AS som utvikler og leverer informasjonstjenester basert på eiendomsdata. 

For mer informasjon om denne saken ta kontakt med: 

Håvard Heggem von Krogh, Daglig leder VIRDI (+47) 922 15 661, havard@virdi.no

Les forrige Les neste