Søk på nettsiden

Tett dialog baner vei for digitalisering av eiendomsmarkedet

Publisert 28.06.2021 av ambita

Del denne siden

Norge har kommet langt innen digitalisering av bolighandelen de siste årene. Stadig flere opplever at det er mulig å kjøpe bolig på en trygg og effektiv måte ved bruk av digitale tjenester. Papirbruk er på vei ned, og eiendommer kan nå overføres fra en eier til en annen på bare sekunder.

Bak denne rivende utviklingen står et tett bransjesamarbeid mellom teknologiselskaper, offentlig sektor og bransjeorganisasjoner. Prosjektet, som er i regi av Eiendom Norge og Bits, kalles Digital Samhandling ved Eiendomshandel (DSVE), har som formål å digitalisere boligkjøpsprosessen og all dialog som går mellom bank og megler.

– Kjøp av bolig er en av de største og viktigste investeringene man gjør i livet. Da er det viktig at kjøpsprosessen er trygg, heldigital og effektiv for alle parter. Vi har allerede systemer på plass. Nå sikrer vi at vi bygger et felles rammeverk for bruk og deling av data, og definerer opp innholdet i grensesnittene der partene samhandler digitalt, forklarer Mona Andreassen. Hun representerer Ambita i samarbeidet.

– For en boligkjøper gir dette mange gevinster. Boligkjøpet kan gjennomføres tryggere og raskere med heldigitale løsninger.

Mona Andreassen, fagansvarlig for digital tinglysing i Ambita

En boligkjøper skal for eksempel slippe å vente i uker for å få innvilget et boliglån dersom man er kvalifisert for dette. Data om eiendommen finnes allerede, og kan brukes automatisk til å sjekke om kunden kvalifiserer for boliglånet. Man skal også slippe å vente på at boligen registreres og overføres til ny eier. Tinglysingen skal skje raskt, for all data er tilgjengelig og kan brukes i automatiserte prosesser mot Kartverket.

Økt grad av digital tinglysing

Tall fra Bits viser at omtrent 30% av alle hjemmelsoverganger i mai måned ble gjennomført via digital tinglysing. Dette er en markant vekst fra mars 2020, da bare 3 % av bolighandler ble tinglyst digitalt. Men fortsatt er det en vei å gå, og det er her samarbeidet har en viktig rolle.

Kilde: Bits

– Gjennom bransjesamarbeidet identifiserer vi hvilken del av bolighandelen som fortsatt har hindre for heldigitale prosesser. Dette er et komplekst økosystem der fagsystemer, banker, meglerhus, teknologiselskaper og Kartverket må snakke sammen og finne felles løsninger. DSVE-samarbeidet er en viktig arena hvor alle aktører er med og legger premissene for digitaliseringsarbeidet i felleskap, forklarer Mona Andreassen fra teknologiselskapet Ambita.

DNB Bank samhandler med alle meglerhus

Toril Steinmo, leder for digitale boliglån i DNB Bank, poengterer at tett samarbeid er nøkkelen til suksess.

– Dette er et bevis på at digitalisering krever fellesskaps-tilnærming. Vi må bli enige om rammene, prioriteringene og hvilke problemstillinger vi skal løse for kundene, forklarer Steinmo.

– I DNB Bank har vi digitalisert store deler av kundeprosessene knyttet til boliglån allerede, og vi tilbyr heldigitale tjenester i den grad det er mulig i dagens infrastruktur. Vi blant annet fått på plass smidige samhandlingsløsninger mot alle meglerhus i Norge, og forbedret det digitale tjenestetilbudet vesentlig. Det betyr at bransjesamarbeidet fungerer godt.

– I DNB Bank har vi digitalisert store deler av kundeprosessene knyttet til boliglån allerede, og vi tilbyr heldigitale tjenester i den grad det er mulig i dagens infrastruktur.

Toril Steinmo, leder for digitale boliglån i DNB Bank

Krogsveen skal digitalisere 50% innen utgangen av sommeren

Krogsveen er en av mange meglerkjeder som deltar i det viktige arbeidet. Tone Sørfjord, oppgjørssjef og eiendomsmegler i Krogsveen, forteller at digitaliseringsarbeidet er svært viktig i Krogsveen, og at de har høye ambisjoner.

– Dette er et viktig felles samarbeid i bransjen og som vi gleder oss over at har kommet så godt i gang. Vi begynner nå å se effekten av å spare tid i arbeidsoppgaver, som mindre post og dokumentbehandling, og raskere behandling av sakene når de skal tinglyses. Dermed kan oppgjørene utbetales til kundene kortere tid etter overtagelse. Dette er vinn-vinn både med tanke på arbeidsprosesser og behandlingstid for kundene. Vi ser frem til nye løsninger som vil gjøre det enklere for både meglerne og kundene våre.

– Vi har mål om å digitalisere elektroniske skjøtepakker med 50 % innen utgangen av sommeren, og vi håper på å komme opp mot 80 % innen utgangen av året.

Tone Sørfjord, oppgjørssjef i Krogsveen 

Fokus fremover

Viktige fokusområder fremover er å få økt bruk av de løsninger som allerede eksisterer i dag.

Det jobbes aktivt med opplæring av eiendomsmeglere slik at de kan gjøre større deler megleroppdraget digitalt, og bankene på sin side gjør tilpasninger i banksystemene for å øke andelen digitale pantedokumenter.

Det neste store prosjektet er å digitalisere kjøpekontrakten. Her jobber man for en felles standard om hva som skal være innholdet i kjøpskontrakten. Det betyr at banker kan be om å få oversendt kjøpskontrakten digitalt, og meglere kan enkelt overføre dokumentasjonen i signert form. DSVE-prosjektet har nå kommet til enighet om innholdet og formaliteten i en slik kontrakt.

Det jobbes også med digitale tjenester som skal brukes i en budrunde. Budrunder er ofte hektiske, og viktige beslutninger skal tas raskt. Målet er skape digitale løsninger som gir raske avklaringer på den finansielle situasjonen til budgiver, uten at megler må ringe banken. Bransjen jobber nå med å med å definere opp hvordan dette skal gjøres.

Bygger felles “motorvei”

DSVE-samarbeidet handler om å bygge felles infrastruktur og sette opp et godt rammeverk for den digitale eiendomshandelen i Norge. Det betyr at aktørene skal ha de samme rettigheter til data, og man skal forstå dataene på lik måte. Det vil også være enkelt for nye aktører å koble seg på “motorveien” og skape nye tjenester. Det vil komme innbyggerne til gode, og vil skape spennende dynamikk i fremtidig innovasjonsarbeid.


For mer informasjon kontakt:

Mona Andreassen, fagansvarlig Digital tinglysing i Ambita, tel. 24 13 35 00, e-mail: man@ambita.com

Se også mer informasjon om samarbeidet på nettsiden til Eiendom Norge.

Les forrige Les neste