Søk på nettsiden

Smart bruk av Ambitas tjenester

Infoland er Norges største og viktigste formidlingskanal av eiendoms- og geografisk informasjon, og en svært viktig kilde til riktig og relevant informasjon for advokater i Norge.

Publisert 28.08.2015 av ambita

Del denne siden

Tjenesten gir tilgang til fullt oppdaterte opplysninger innen eiendom, kart-, vei- og plandata, samt foto i Norge, via et enkelt brukergrensesnitt. Dette utgjør hele beslutningsgrunnlaget som er nødvendig for å gjennomføre kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom.

Eksempler på relevante og tilgjengelige produkter for advokater:

 • Meglerpakker
 • Matrikkel
 • Grunnboksinformasjon (sanntidsoppdatert og historisk)
  • Hjemmelsinformasjon
  • Pengeheftelser
  • Servitutter
  • Leieavtaler med heftelser
  • Eiendommens rettigheter
 • Matrikkel
  • Eierlister/nabolister
  • Pantebokkopi
 • Bekreftet utskrift fast eiendom og borett
 • Hjemmelsinformasjon
 • Plandata
 • Eierlister/Nabolister
 • Oversiktskart/Bilde
 • Plandata

Verifiseringstjenester

I tillegg tilbyr Ambita verifiseringstjenester som muliggjør elektronisk tinglysing, validering og digital signering av dokumenter, samt andre dokumenter for en sømløs digital opplevelse for Ambitas kunder.

Elektronisk tinglysing

Dette er en tjeneste som Ambita tilbyr for opprettelse av, signering og innsending av elektroniske dokumenter til tinglysing i Grunnboken. Tjenesten dekker tinglysing i fast eiendom og i borettsandeler.

Elektronisk signering

I samarbeid med Statenskartverk og bankene tilbyr Ambita elektronisk signering for pantedokumenter.

Elektronisk fullmakt

Ved å ta i bruk løsningen for elektronisk fullmakt, kan privatpersoner og virksomheter selv administrere sine fullmakter elektronisk via efullmakt.no eller gjennom egne nettsider ved integrasjon. Brukere vil dermed kunne opprette, endre eller tilbakekalle en fullmakt i sanntid. Dette eliminerer behovet for manuell håndtering av fullmakter og åpner for en enklere, tryggere og mer effektiv fullmaktprosess – både for privatpersoner og virksomheter.

Les forrige Les neste