Søk på nettsiden

Samarbeider med kommuner om etterutdanning av eiendomsmeglere

Publisert 22.06.2021 av Marit Lund

Del denne siden

Mye kan gå galt i et boligsalg dersom megleren ikke har riktig informasjon til salgsprospektet. Mange av reklamasjonene som oppstår dreier seg om konflikter der partene tolker reguleringsplaner og annen offentlig informasjon ulikt. Nå arrangerer Ambita, i samarbeid med kommunale Plan- og bygningsetater egne etterutdanningskurs for meglerbransjen. 

Eiendomsmegleren er fageksperten som trygger boligsalget og sikrer at dokumentasjon og forskrifter blir fulgt. 5 av 6 boligtransaksjoner blir gjennomført uten noen form for konflikt eller reklamasjon i ettertid, og bransjen jobber hele tiden aktivt for å opprettholde og forbedre denne statistikken, forklarer Odd Inge Olsen i Ambita. Han jobber mot meglerbransjen for å sikre høy kvalitet i eiendomsinformasjonen som brukes ved et boligsalg.

Nå er det både ny Avhendingslov og ny lov om eiendomsmegling på trappene som vil skjerpe meglernes undersøkelses- og opplysningsplikt. Dette vil igjen stille strengere krav til kommunene og innholdet i eiendommens «meglerpakke».

-Vi har sett behovet for å gå igjennom nye krav og retningslinjer knyttet til kommunal informasjon. På kursene har meglerne mulighet til å være i dialog med kommunene og gi tilbakemeldinger på problematikk de møter på i hverdagen. Kursene tar opp temaer knyttet til reguleringsplan og områdekart, samt at vi oppfordrer kommunene til å ta opp problemstillinger rundt byggesak, ferdigattester og ulovligheter. Dette er komplekse temaer, og det er viktig at dokumentasjonen er korrekt og at partene har samme forståelse for informasjonen som gis.

Etterutdanning i nye digitale tjenester

Ambita arrangerer jevnlig kurs og etterutdanning for kunder og brukere av digitale tjenester. Etterutdanningskursene for eiendomsmeglerne er godkjent av Finanstilsynet. Kursene generelt tar opp ulik tematikk knyttet til digitalisering av bolighandelen, ny teknologi, tinglysingstjenester og andre fagområder som er i rask utvikling.

-I dette spesifikke kurset samarbeider vi med lokale Plan og Bygningsetater over hele landet. Vi har allerede kjørt kurs i Sandnes og Bergen denne våren, og har fått veldig gode tilbakemeldinger på kurset. Det viser at det er behov løpende kompetansebygging og dialog i bransjen. Her er vi med å skaper en arena der meglere og kommuner kommer i dialog, forklarer Odd Inge Olsen.

Til høsten samarbeider vi med bl.a. Kristiansand, Stavanger, Drammen, Ålesund, Trondheim, Bodø og Tromsø kommune. Kursene planlegges i utgangspunktet digitalt, men med gradvis gjenåpning i samfunnet er det en god mulighet for at kursene også har fysisk oppmøte.

-Vi opplever alltid en veldig god dynamikk når vi kan møtes for faglig påfyll som dette. Vi ser at dialogen mellom kursholdere og deltakere blir mye bedre. Vi ser virkelig frem til en spennende og innholdsrik høst der vi igjen får møte alle våre gode samarbeidspartnere der ute, avslutter Odd Inge Olsen i Ambita.

Ønsker du å delta på høsten kurs?

Registrer din interesse her, og motta mer informasjon på e-mail. Kursdatoer er ikke satt, men du vil motta varsling når kurset er klart. Kurset er gratis.

Les forrige Les neste