Søk på nettsiden

Ny meglerpakke på markedet!

Publisert 03.02.2020 av ambita

Del denne siden

Gode nyheter for alle eiendomsmeglere: Ambita lanserer i disse dager Meglerpakke fleX i Infoland. Dette er en ny og smartere versjon av meglerpakken. Der det før var flere varianter av meglerpakken har vi nå samlet disse i ett produkt.

Infoland vet hva slags type objekt som skal selges, og i Meglerpakke fleX vises en sammensetning av produkter som er relevant for denne type eiendom i henhold til god meglerskikk. Dette betyr at pakken inneholder ulike produkter avhengig av boligtype. I tillegg tilbys også tilhørende produkter som megleren kan velge selv etter behov. Dette kan for eksempel være feil og mangler på elektrisk anlegg. Dersom det er tinglyst servitutter på eiendommen, kan du enkelt se hvilke dette er og samtidig bestille disse.

Noen høydepunkter:

  • Enklere bestilling av meglerpakken
  • Enklere oversikt over leveranser fra kommuner og øvrige leverandører
  • Enkelt å velge flere relevante produkter
  • Enkel bestilling av registrerte servitutter
  • Full kontroll på prisen på pakken

Nytt i pakken er nå at borettsobjekter er koblet til grunnmatrikkelen. Tidligere måtte du først lete opp en meglerpakke fra forretningsfører, for å deretter søke opp grunneiendommen for å finne og bestille meglerpakken fra kommunen. Denne linken skjer nå automatisk og du vil kunne bestille begge meglerpakkene i samme operasjon.

Dette forenkler bestillingen vesentlig da du ikke lenger trenger å velge mellom flere typer meglerpakker. Det er kun ett smart produkt å forholde seg til. I hver Meglerpakke fleX tilbys det nå relevant sammensetning av produkter avhengig av type eiendom som skal selges.

Tidsbesparende er det også at tilhørende servitutter kan bestilles i samme håndvending som Meglerpakke fleX. Alle tinglyste servitutter listes opp i bestillingsvinduet og bestilles ved noen få tastetrykk.

Prisen vises tydelig og er den samme som meglerpakken du kjenner. Ønsker du tilleggsprodukter, justeres prisen i henhold til det/ de produktene som bestilles.

Produktsammensetningen som kommunene tilbyr kan variere fra kommune til kommune og påvirke innholdet i pakken.

Hvorfor bestille Meglerpakke fleX?

Bestillingen av meglerpakker har blitt forenklet på mange måter:

  1. Du trenger ikke velge mellom flere typer meglerpakker. Det er kun ett smart produkt å forholde seg til. Du tilbys relevant sammensetning avhengig av type eiendom som skal selges.
  • Meglerpakke fra forretningsfører og kommunal meglerpakke for grunneiendommen kan bestilles i samtidig.
  • Du vil enkelt kunne se antall gjeldende servitutter med beskrivelse for eiendommen. De bekreftede utskriftene kan videre enkelt bestilles med noen få tastetrykk.
  • Det er enkelt å velge tilhørende relevante produkter for eiendommen som skal selges.
  • Prisen oppdateres løpende etter hvert som flere produkter legges til i bestillingen.

Vi håper du vil få glede av den nye meglerpakken fra Ambita, og ta kontakt med oss om du har spørsmål. 

Kontaktpersoner:

Maria Strand, salgssjef Eiendom, tlf. 971 28 683, email mst@ambita.com

Odd Inge Olsen, Key Account Manager, Eiendom, tlf 920 41 500, email oio@ambita.com

Les forrige Les neste