Søk på nettsiden

Hva er tinglysing?

Å tinglyse betyr at man registrerer en rettighet i grunnboken. Dette gjelder rettigheter tilknyttet fast eiendom, og rettsstiftelser som gjelder borettslagsandeler. Når man tinglyser en rettighet i grunnboken er det for å offentliggjøre avtaler så de er beskyttet mot konkurranse fra andre parter.

Dokumenttyper som tinglyses er blant annet skjøte, festekontrakt, pantedokumenter og hjemmelsovergang. Tinglysing er en viktig del av næringsvirksomheten for blant annet eiendomsmeglere, banker og advokater.

 

Hva med elektronisk tinglysing?

Norge er i det digitale førersetet i Europa med sine tjenester for elektronisk tinglysing. Mange prosesser har blitt betydelig forenklet, det sparer både tid og penger at innsending og behandling kan foregå elektronisk. Dokumentene blir kontrollert automatisk, noe som også har bidratt til at feilmarginen er så å si ikke-eksisterende.

I dag er det Kartverket som er tinglysingsmyndighet, og foreløpig er det profesjonelle aktører som har tilgang til tjenestene for å tinglyse elektronisk.

Andre ord og begreper

Grunnboken

Grunnboken er statens offisielle register for tinglyste rettigheter rundt fast eiendom og borettslagsandeler ... (Les mer)

Matrikkelen

Matrikkelen er statens offisielle eiendomsregister ... (Les mer)

Servitutter

Servitutter er bestemte rettigheter til bruk av en annens eiendom ... (Les mer)