Søk på nettsiden

Flere sekundærboliger i Oslo fra januar til august 2017

Publisert 27.10.2017 av Marit Lund

Del denne siden

Oktoberutgaven av sekundærboligstatistikken fra NEF og Ambita viser at det fra januar til august i 2017 ble flere sekundærboliger i Oslo.

Nyeste oppdatering av sekundærboligstatistikken fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita ble presentert på NEFs Boligmarkedet-konferanse i Oslo torsdag 26. oktober.

Flere sekundærboliger

Til tross for at det har vært forholdsvis stille om sekundærboligkjøp i 2017 viser statistikken en jevn økning av antall sekundærboliger også inn i 2017.

Totalt er det pr 1. august 2017 52.357 sekundærboliger i Oslo, viser tallene fra NEF og Ambita. Dette er 576 flere enn ved inngangen til året.

I samme periode økte Oslo boligmasse med 1003 boliger viser tallene. Se tabell under.

Dermed utgjør sekundærboliger 15,75 prosent av Oslos boligmasse ved utgangen av juli. Dette er en liten oppgang fra 15,63 ved inngangen av året.

Les også: Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

Tinglysing og overtagelse

Statistikken henter tall om kjøp og salg av boliger fra matrikkelen og grunnboken. Statistikken teller antall nye tinglyste sekundærboliger. Altså etter boligene er overtatt. Dette gjelder både for brukte boliger og for nye boliger.

Tallene inneholder derfor nye boliger som er solgt tidligere år, og først overtatt i 2017. I tillegg inneholder tallene brukte boliger som ble overtatt i 2017.

Det er verdt å merke seg at tallene for januar-august 2017 også kan inneholde noen «ufrivillige» sekundærboligeiere som har kjøpt og overtatt ny bolig, men ikke klart å selge sin gamle bolig.

 

Les hele undersøkelsen på NEF sine nettsider.

Les forrige Les neste