Søk på nettsiden

Hvem bruker digital skjøtepakke?

Del denne siden

Oversikten viser banker og eiendomsmeglere som er teknisk klare for å tinglyse pantedokumenter og skjøter i forbindelse med et boligkjøp. Aktørene har ulik modenhet, noe som betyr at enkelte kan være i en pilotfase og ikke klare for å ta imot store volum. Sørg derfor alltid for dialog før dokumenter sendes via løsningen.

Hvilke meglere har mulighet til å motta digitalt pantedokument og tinglyse digitalt?

 • Alle Eiendomsmegling
 • Bergesen & Partnere
 • BN Bolig
 • Borgås & Partnere
 • Eie Eiendomsmegling
 • Eiendomsmegler Vest
 • Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland
 • EiendomsMegler 1 BV
 • EiendomsMegler 1 Hedmark
 • EiendomsMegler 1 Lillehammer Og Gudbrandsdal
 • EiendomsMegler 1 Midt-Norge
 • EiendomsMegler 1 Modum
 • EiendomsMegler 1 Nord-Norge
 • EiendomsMegler 1 SR-bank
 • EiendomsMegler 1 Telemark
 • EiendomsMegler 1 Østfold Akershus
 • Fana Sparebank Eiendom
 • Kvelland & Partnere
 • Larvik Eiendomsmegling
 • Liavaag Eiendom
 • Meglerhuset Nylander
 • Megleroppgjøret Innlandet
 • OBOS Eiendomsmeglere
 • Panorama Eiendomsmegling
 • Park Eiendomsmegling
 • W Eiendomsmegling
 • Webmegling
 • Z Eiendom

Hvilke banker har mulighet til å sende digitalt pantedokument?

 • Fana Sparebank
 • Nordea
 • OBOS-banken
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Sparebanken Vest
 • SpareBank 1 BV
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • SpareBank 1 SR-bank
 • SpareBank 1 Østfold Akershus
 • SpareBank 1 Østlandet