Søk på nettsiden

Elektronisk tinglysing effektiviserer behandling av lånesøknader

Ambitas tjenester for elektronisk tinglysing og dokumenthåndtering spiller en viktig rolle i teknologifremskrittet gjennom å effektivisere tinglysing av pantedokumenter tilknyttet lånesøknader.

Publisert 28.09.2016 av ambita

Del denne siden

En av Ambitas kunder, SpareBank 1 SR-Bank, er blant de alle første bankene som prøver ut denne teknologien. Banken har nå startet et pilotprosjekt med bruk av roboter, som vil fungere som en selvbetjent lånesøknad.
– Vi kjøper opp lisenser på robotene og lærer dem opp til å utføre repetitive oppgaver. Robotene har en egen påloggingsidentitet, med samme tilganger som en person, men de plotter inn informasjonen fra lånesøknadene ti ganger raskere enn et menneske kan klare, sier Glenn Sæther, konserndirektør for utvikling i SpareBank 1 SR-Bank.

Økt forventning om effektivitet
Sæther mener at arbeidet med roboter er helt nødvendig for å kunne møte kundenes økte forventninger om effektivitet.

– Den teknologiske utviklingen stiller helt nye krav til bankene. Kundene krever at vi jobber mer effektivt, og at vi evner å ta i bruk ny teknologi. Endring og bruk av ny teknologi er et kontinuerlig drag, og den typen teknologi som kommer nå er det vi kaller for roboter, sier Sæther.

Kundene forventer rask og effektiv behandling, og for å få utbetalt et lån med sikkerhet i bolig er man avhengig av flere dokumenter, hvor pantedokumentet er ett av dem. Ambitas tjeneste for elektronisk tinglysning av pantedokumenter, som i dag signeres med BankID, er derfor en viktig del av arbeidet med å utbetale lån, sammen med bruk av roboter.


Spennende framtidsutsikter

Per i dag er det kun endringer av løpende låneengasjementer som blir utført av robotene i SpareBank 1 SR-Bank, men teknologien i seg selv byr på mange spennende muligheter. Hele 95 prosent av eiendommer i Norge vil kunne benyttes i en fremtidig robotspørring. Kun de resterende 5 prosent av norske boligeiendommer har begrensinger, som blir behandlet som avvikssaker i en eventuell lånesøknad. Med roboter og elektronisk tinglysing vil bankene dermed kunne bruke ressursene på disse avvikssakene der tinglysingen er mer komplisert. Slik kan lånebehandling bli et mer salgbart argument for bankene, samtidig som bankene kan gi lave renter og konkurransedyktige priser.

I fremtiden vil Ambita, med sin ekspertise på eiendomsinformasjon, kunne hjelpe bankene ved å gi nødvendig informasjon om en lånesøker, og dermed gi mulighet for automatisk innvilgelse/avslag på lånesøknad.

Les forrige Les neste