Søk på nettsiden

Ambita lanserer ny varslingstjeneste

Publisert 19.11.2020 av ambita

Del denne siden

En ny tjeneste fra Ambita gir eiendomsmeglere bedre innsikt og økt kontroll på eiendommer som er i omløp. Ambitas oppdragsmonitor gir automatiske varslinger når det skjer endringer i eiendommens grunnbok. Dette gir stor verdi for partene involvert i en eiendomsoverdragelse.

Tjenesten bidrar til å trygge bolighandelen og sikre at all viktig informasjon knyttet til eiendommen til enhver tid er tilgjengelig i salgsoppdraget. Løsningen er utviklet i samarbeid med Vitec, og er foreløpig tilgjengelig i Vitec Next fagsystem og for meglerhus som bruker dette systemet.

– Denne tjenesten monitorerer alle oppdrag som eiendomsmegleren har i sin portefølje. Det betyr at oppgjørsavdelingen hos eiendomsmegleren vil få varsling når hjemmelsovergang er tinglyst i grunnboken og oppgjøret kan påbegynnes. I tillegg gis det varsel når tidligere eiers pant er slettet fra grunnboken, forklarer Maria Strand i Ambita.

Tjenesten er et resultat av tett samarbeid med meglerhus, og kan tilpasses meglerkjedenes oppdragstyper og arbeidsflyter. Monitoreringen kan gjøres både på enkeltstående oppdrag  på eiendommer og borettsandeler, samt på oppdrag som gjelder flere eiendommer / borettsandeler.

– Dette er en skikkelig gladnyhet for alle i eiendomsmeglerbransjen, uttaler Kjetil Weiby- områdeleder for Datatjenester i Ambita.  – Tidligere har oppgjørsavdelingen jobbet manuelt med disse prosessene, noe som er både tidskrevende og burde være helt unødvendig i 2020. I Ambita ser vi hele tiden etter områder der vi kan forenkle og automatisere tidskrevende arbeidsoppgaver. Med denne monitoreringstjenesten vil meglerne få et verktøy som kvalitetshever oppgjøret og trygger eiendomssalget på en måte som ikke var mulig tidligere.

– Fremover jobber vi med flere spennende utvidelser i løsningen, blant annet vil vi kunne tilføre data som viser endringer i grunnboken på et allerede påbegynt oppdrag. Vi kommer tilbake til mer detaljer rundt dette i tiden som kommer. Det er bare å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål om løsningen, avslutter han.

Kontakt for mer informasjon:

  • Kjetil Weiby, e-post: kwe@ambita.com, Områdeleder Datatjenester
  • Maria Strand, e-post: mst@ambita.com, Salgssjef Eiendom

Les forrige