Søk på nettsiden

Ambita lanserer ny varslingstjeneste

Publisert 19.11.2020 av ambita

Del denne siden

En ny tjeneste fra Ambita gir eiendomsmeglere bedre innsikt og økt kontroll på eiendommer som er i omløp. Ambitas oppdragsmonitor gir automatiske varslinger når det skjer endringer på eiendommen i grunnboken. Dette gir stor verdi for partene involvert i en bolighandel.

Tjenesten bidrar til å trygge bolighandelen og sikre at all viktig informasjon knyttet til eiendommen til enhver tid er tilgjengelig i salgsoppdraget. Løsningen er utviklet i samarbeid med Vitec Megler AS, og er foreløpig tilgjengelig i Vitec Next fagsystem og for meglerhus som bruker dette systemet.

– Ambita Oppdragsmonitor er en tjeneste som monitorerer alle oppdrag som eiendomsmegleren har i sin portefølje. Det betyr at oppgjørsavdelingen hos eiendomsmegleren vil få varsling når hjemmelsovergang er tinglyst i grunnboken og oppgjøret kan påbegynnes. I tillegg gis det varsel nårtidligere eiers pant er slettet fra grunnboken, forklarer Maria Strand i Ambita.

Resultat av bransjesamarbeid

Tjenesten er et resultat av tett samarbeid med meglerhus, og kan tilpasses meglerkjedenes oppdragstyper og arbeidsflyter. Jan Harald Moen, produktsjef i Vitec Megler, tror den nye tjenesten vil gi stor verdi for alle brukere av systemet:

-Vitec Megler jobber strategisk med Ambita for å få på plass nye tjenester for brukerne. Med løsningen for monitorering kan vi som systemleverandør tilby brukerne økt automatisering på hvert enkelt oppdrag i meglernes portefølje. For oss er brukervennligheten viktig, og denne tjenesten støtter den allerede eksisterende arbeidsflyten i oppdraget, forklarer han.

Monitoreringen kan gjøres både på enkeltstående oppdrag på eiendommer og borettsandeler, samt på oppdrag som gjelder flere eiendommer / borettsandeler. Tjenesten kan tilpasses meglerkjedenes oppdragstyper og arbeidsflyter.

Økt automatisering i eiendomsoppdraget

– Dette er en skikkelig gladnyhet for alle i eiendomsmeglerbransjen, uttaler Kjetil Weiby, områdeleder for Datatjenester i Ambita.

– Tidligere har oppgjørsavdelingen jobbet manuelt med disse prosessene, noe som er både tidskrevende og burde være helt unødvendig i 2020. I Ambita ser vi hele tiden etter områder der vi kan forenkle og automatisere tidskrevende arbeidsoppgaver. Med denne monitoreringstjenesten vil meglerne få et verktøy som kvalitetshever oppgjøret og trygger eiendomssalget på en måte som ikke var mulig tidligere. Fremover jobber vi med flere spennende utvidelser i løsningen, blant annet vil vi kunne tilføre data som viser endringer i grunnboken på et allerede påbegynt oppdrag, forklarer han.

Frigir tid for oppgjørsavdelingen

Meglerkjeden Krogsveen har allerede gjort seg gode erfaringer med løsningen.

Ann-Karin Hammer, IT-forretningskonsulent i Krogsveen.

– Vår oppgjørsavdeling merker best den nye løsningen når de kommer på jobb om morgenen. Da vet de med en gang hvilke oppdrag som har fått tinglyst skjøte og som er klar for oppgjør, forklarer Ann-Karin Hammer i Krogsveen.

– Sjekk av hjemmel var en kjedelig oppgave som bare tok tid hver morgen. Det å få informasjon om at selgers pant er slettet fra grunnboken er også en effektivisering av oppgjørsavdelingen. De slipper nå å lete manuelt etter de oppdragene som er klargjort for oppgjør, og kan i stedet bruke tiden på å purre opp bankene som er sene med å slette sine heftelser etter innfrielse. Det at oppdragene skifter oppgjørsstatus automatisk, gjør at oppgjørsavdelingen har full oversikt over hvilke saker som er oppdatert og hvilke de må sjekke manuelt. På oppgjørstoppene vil dette frigi en god del tid på morgenen som vil gi bedre tid til å utbetale flere oppgjør på en dag. Dette gir store gevinster både for våre kunder og våre meglerne, avslutter Ann-Karin Hammer.

Spørsmål om tjenesten kan rettes til: 

  • Kjetil Weiby, e-post: kwe@ambita.com, Områdeleder Datatjenester
  • Maria Strand, e-post: mst@ambita.com, Salgssjef Eiendom

Les forrige Les neste