Søk på nettsiden

Ambita kjøper tilbake proptech selskapet VIRDI

Publisert 27.01.2021 av Marit Lund

Del denne siden

Ambita har kjøpt tilbake sitt eget «spin-out» selskap, VIRDI. Med oppkjøpet har Ambita sikret seg en sterk teknologi- og forbrukerplattform for innsikt i boligmarkedet og prediksjon av boligpriser. VIRDI sikter seg inn på privatmarkedet.

VIRDI startet opprinnelig som et innovasjonsinitiativ for å drive frem nyskaping og tjenesteutvikling i Ambita-konsernet. Sammen med Skyfall Ventures, Sprint Consulting og Bakken & Bæck startet Ambita for fire år siden Alva Technologies AS som i dag er rebrandet til VIRDI AS. Miljøet skulle være en spydspiss for nyutvikling og innovasjon i eiendomsmarkedet. Visjonen var å skape et mer åpent, smidig og transparent boligmarked med bruk av avanserte maskinlæringsmodeller, data lakes og datadrevet produktutvikling.

«Tidspunktet for å kjøpe tilbake start-upen er veldig godt,» forklarer Stig W. Seljeseth adm dir i Ambita- konsernet. «Porteføljen og teknologien VIRDI tilfører passer svært godt inn i Ambitas strategi, og styrker vår portefølje mot privatmarkedet,» forklarer Seljeseth.

Ambitas eierskapsandel i selskapet var på et tidspunkt nede i 60%, og med oppkjøpet eier Ambita nå 100% av selskapet. VIRDI inngår i Ambitas tjenesteportefølje.

Forbrukerportal og bolighjelpsplattform

VIRDI sitter blant annet på svært attraktiv teknologi for verdiestimater og prediksjonsmodeller. Hovedproduktet er B2C-portalen virdi.no der forbrukere får tilgang på verdifull informasjon om markedstrender og verdiutvikling på egen bolig.

For svært mange boligkjøpere er investering i egen bolig den største og viktigste kjøpsbeslutningen man gjør i livet. Målet er å gi forbrukerne tilgang på informasjon og tjenester som gir en oversiktlig status på utvikling av egen bolig, hvordan man best kan ta vare på og utvikle den samt hva som skjer i nabolaget og i markedet generelt.

På virdi.no får brukerne innsikt i markedstrender og verdiutvikling på egen bolig

Teknologiplattformen baserer seg på avanserte algoritmer som henter inn data fra en rekke kilder, inkludert tinglysningen, og kobler disse med informasjon som boligeier og andre brukere oppgir. I sum utgjør dette et unikt datasett og informasjonsgrunnlag som kommer forbrukeren til gode.

Tjenesten er i sterk vekst både når det gjelder antall brukere og lanseringstakt på nye tjenester. I tillegg har VIRDI godt etablerte relasjoner til bedriftsmarkedet, hvor man selger tjenester til blant annet Norconsult, DNB sin «Samsolgt» satsning, og til DNs Boligpriser-kart. Bedriftstjenestene er med å finansiere at virdi.no kan fortsette å være en uavhengig forbrukerplattform.

«Det har ligget i kortene en stund at eierskapsmodellen på den opprinnelige start-up konstellasjonen skulle avklares. Vi er svært glade for at VIRDI blir del av Ambita-konsernet. Det gir oss tilgang på ressurser, kunderelasjoner og kompetanse som allerede ligger under Ambita-paraplyen, forklarer Håvard Heggem, daglig leder i VIRDI. Etter oppkjøpet skal ansatte fra VIRDI flytte inn i felles lokaler i Dronning Maudsgate 10 i Oslo.

Proptech-økosystem

Ambita har de siste årene satset på å bygge et økosystem av digitale tjenester og plattformer for eiendomsbransjen. Åpen datatilgang og tett samarbeid på tvers av fagsystemer og bransjer har vært et viktig suksesskriterium, og selskapet leverer jevn årlig vekst.

«Vår vekstrategi ligger i å utvikle nye tjenester i samarbeid med andre selskaper der det er beste løsning, og alene dersom det er hensiktsmessig. Vi har jobbet med innovasjon gjennom «spin-outs» som Alva / VIRDI, i tillegg til at vi har en moderat oppkjøpsstrategi. De siste årene har Ambita blant annet investert i spennende start-ups som Boligmappa og Supertakst som ligger nær vår kjernevirksomhet,» forklarer Seljeseth.

Ambita-konsernet består i dag av selskapene VIRDI (100%), Boligmappa (93%), Supertakst (10%) og godt etablerte 4CastGroup (51%) som inkluderer Prognosesenteret. Ambita står også bak tjenesten Byggesøknaden.no som leveres til markedet i samarbeid med Norconsult. I 2020 omsatte konsernet for over 500 millioner, og har nærmere 200 ansatte i Norden og internasjonalt.

Les forrige Les neste