Skip to content
Ambita Apr 7, 2022 1:26:00 PM 4 min read

Slik samarbeider Ambita og Boligmappa for å gi meglerne bedre innsikt

Ambita er Norges ledende leverandør av meglerpakker, og jobber tett med meglerne for å sikre at Infoland er en komplett portal for å innhente dokumentasjon i forbindelse med boligsalget. Boligmappa jobber i dag særlig rettet mot boligeierne og håndverksbedriftene for å sikre et felles digitalt lagringssted for boligens dokumentasjon. Ambita og Boligmappa har nå samarbeidet om å gjøre Boligmappa tilgjengelig i Infoland, for å gi megler tilgang til informasjon som kan være svært verdifull i forbindelse med boligsalget.

Økt fokus på meglers opplysningsplikt

Siden 1. januar 2022 har endringer i avhendingsloven satt strengere krav til selgers ansvar ved boligsalget. Selv om store deler av det økte ansvaret først og fremst er knyttet til takstmann sitt arbeid, har det vært et økt fokus på meglers opplysningsplikt og dokumentasjonen som bør foreligge ved salget. En viktig del av arbeidet i Ambita er å sikre at eiendomsinformasjonen vi tilbyr tilfredsstiller de kravene som settes til meglerne.

Boligmappa tilgjengelig i Infoland

I Infoland bestiller meglerne all informasjon om boligen som de er pliktige til å innhente. I tillegg, har de muligheten til å hente ut informasjon som gir de bedre kunnskap om boligen. Med økt fokus på meglers opplysningsplikt, ønsker vi derfor å tilrettelegge for at mest mulig opplysninger skal være lett tilgjengelig for megler å innhente. Derfor har Ambita og Boligmappa gått sammen om å gjøre Boligmappa tilgjengelig i Infoland. Produktet vil kunne bidra til en tryggere bolighandel for megler av flere grunner. 

Megler får bedre informasjon om salgsobjektet

I dag benytter over 5500 håndverksbedrifter over hele landet Boligmappa for å dokumentere arbeidet sitt. Boligmappa inneholder informasjon om hvem som har gjort hva på bygg og boliger. Ved at denne informasjonen ikke bare er tilgjengelig for boligeier, men også for megler, gjør at megleren vet mer om objektet som skal selges. Med denne innsikten kan megler stille mer forberedt til en befaring.

Tryggere budgivere

Jo mer megler vet om boligens stand og om dokumentasjonen som foreligger, jo bedre informasjon kan megler formidle til en eventuell kjøper. Dette skaper trygghet og transparens i prosessen. Boliginvesteringen er typisk en av de største investeringene man gjør i løpet av livet, og trygghet spiller en helt sentral rolle for budgivers betalingsvilje. Økt trygghet hos budgiverne kan i beste fall bidra til at de er villig til å betale en bedre pris.

Salgsdokumentasjonen lastes opp i Boligmappa

Når bolighandelen er gjennomført, kan all dokumentasjon som er bestilt via Ambita Infoland lastes over i Boligmappa. Per i dag jobber vi med å få etablert helautomatisk opplastning av dokumentasjon i forbindelse med salget, rett fra meglers fagsystem. Ambita og Boligmappa sitt mål er at alle meglere som bestiller eiendomsinformasjon via Ambita Infoland skal ha muligheten til å importere disse dokumentene digitalt etter at handelen er slutt.

Økt sannsynlighet for at megler blir valgt igjen

På sikt ser vi derfor for oss at alle papirene fra boligsalget vil være tilgjengelig i Boligmappa, samt på kjøpers og selgers egne områder. For megler betyr dette at boligeier enkelt kan se hvem som tidligere har solgt boligen. Meglers digitale visittkort blir altså lagret på eiendommen. Dette kan bidra til at det er økt sannsynlighet for at denne megleren velges igjen når boligen skal selges.


Har du spørsmål om våre tjenester?

For henvendelser knyttet til Infoland og andre produkter fra Ambita, kontakt:

  • Odd Inge Olsen, Key Account Manager team eiendom i Ambita, tlf: 920 41 500, oio@ambita.com

For henvendelser om Boligmappa, kontakt:

  • Eirik Vigeland, Markeds- og kommunikasjonssjef i Boligmappa, tlf: 991 50 246, eirik@boligmappa.no