Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Apr 9, 2024 8:15:03 AM 2 min read

Skap tillit hos boligkjøper med en enda bedre områdeanalyse

Etter det tragiske leirskredet i Gjerdrum i romjulen 2020 ble det i media stilt spørsmål om hvorfor ikke kommunen hadde levert informasjon om grunnforhold i meglerpakken til eiendommene som lå i det utsatte området. Eiendomsmeglerloven hadde da og har heller ikke i dag noe krav om at eiendomsmeglere skal innhente slik informasjon. Bare unntaksvis leverte kommuner denne type informasjon i meglerpakken i 2020. Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) inneholder mye informasjon om naturfarer og andre relevante tema for eiendomssalg. Som sentral aktør i bransjen var det naturlig for Ambita Infoland å se på hvordan relevante data fra DOK kunne gjøres enklere tilgjengelig for våre kunder. 

Hva inneholder en områdeanalyse? 
En områdeanalyse inneholder informasjon om flom, skred, kvikkleire, radon, støy, forurenset grunn, kulturminner, sikringssoner og Sefrak-bygninger (eldre bygninger og andre kulturminner) på området rundt eiendommen.

Hvorfor er denne informasjonen viktig? 
Denne informasjonen er viktig for arbeid med kjøp og salg av eiendommer, byggesøknader og eiendomsutvikling. Dette er et utvalg av den mer omfattende DOK-rapporten (Det Offentlige Kartgrunnlaget), som du også kan kjøpe hos oss. Vi har jobbet med rapporten for å gjøre den mer lettlest og tydelig enn rapportene man ofte får av kommunene.  

Therese (10)I høst tok det virkelig helt av etter at vi hadde besøk av "Hans". Flere eiendomsmeglere så verdien av å vise frem en områdeanalyse av området rundt eiendommen til boligkjøper. Etter at etterspørselen økte, så fikk vi også en del tilbakemeldinger på områdeanalysen vår for å forstå den enda bedre. Vi har selvføgelig snudd oss rundt og gjort disse endringene. 

 

Hva er nytt? 
Kort fortalt består endringene i at vi har nyansert funnene noe ved å innføre en gul kategori ‘Vær oppmerksom på’ der vi har funn som er mindre alvorlige og som tidligere ble flagget risiko. For eksempel legger vi treff av kulturminner eller støy i gul kategori. Vi legger også mindre alvorlige treff (se listen under) i den gule kategorien. 

Les mer om områdeanalysen vår her.
Bestill områdeanalyse i Infoland-portalen.