Skip to content
Ambita Jun 24, 2022 1:13:00 PM 2 min read

Monitoreringstjenesten fra Ambita

En tjeneste fra Ambita som gir eiendomsmeglere bedre innsikt og økt kontroll på eiendommer som er i omløp.

Ambitas monitoreringstjeneste gir automatiske varslinger når det skjer endringer i grunnboken og i folkeregisteret. Tjenesten oppdaterer grunnboksinformasjon på oppdraget, med mulighet til å automatisere arbeidsprosessen ved at sjekklister oppdateres. Dette gir stor verdi for partene involvert i en bolighandel.

Tjenesten bidrar til å trygge bolighandelen, og sikrer at informasjon tilknyttet eiendommen / borettsandelen til enhver tid er tilgjengelig i salgsoppdraget. Løsningen er utviklet i samarbeid med Vitec AS, og er kun foreløpig tilgjengelig for meglerhusene som tar i bruk deres fagsystem Vitec Next.

«Ambitas monitoreringstjeneste er en tjeneste som monitorerer alle oppdrag som eiendomsmegleren har i sin portefølje. Det betyr at oppgjørsavdelingen hos eiendomsmegleren vil få varsling når hjemmelsovergang er tinglyst i grunnboken og oppgjøret kan påbegynnes. I tillegg gis det varsel når tidligere eiers pant er slettet fra grunnboken. Siste produktet som nå også er tilgjengelig i tjenesten varsler endringer i grunnboken og folkeregisteret, oppdaterer heftelser på oppdraget og legger til ny elektronisk grunnbokskopi.»
Mads Martin Torp, Key account manager i Ambita.

Resultat av bransjesamarbeid
Tjenesten er et resultat av tett samarbeid med meglerhusene, og kan tilpasses meglerkjedenes oppdragstyper og arbeidsflyt. Vi i Ambita jobber strategisk med Vitec for å få på plass nye tjenester for meglerne. Løsningen for monitorering gir en økt grad av automatisering av oppdragene i meglernes portefølje og støtter den allerede eksisterende arbeidsflyten av oppdraget i NEXT.

Økt automatisering i eiendomsoppdraget
«Dette er en svært positiv forbedring for alle i eiendomsmeglerbransjen. Tidligere har oppgjørsavdelingen jobbet manuelt med disse prosessene, noe som er både tidkrevende og burde være helt unødvendig i 2022. I Ambita ser vi hele tiden etter områder der vi kan forenkle og automatisere manuelle arbeidsoppgaver. Med denne monitoreringstjenesten får meglerne et verktøy som kvalitetshever oppgjøret og trygger eiendomssalget på en måte som ikke var mulig tidligere.»
Kjetil Weiby, områdeleder for Datatjenester i Ambita.

Fremover skal vi jobbe med flere spennende utvidelser i løsningen. Noe vi blant annet ser på nå er en løsning som skal gi informasjon om det er krav til egenerklæring, eller konsesjon på eiendommen og gi statusmelding på oppdateringer tilbake fra saksbehandlingen i kommunen. 


Spørsmål om tjenesten kan rettes til: 
Kjetil Weiby, e-post: kwe@ambita.com, Områdeleder Datatjenester
Mads Martin Torp, e-post: mmt@ambita.com, KAM Datatjenester