Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Aug 22, 2023 1:16:30 PM 1 min read

Innføring av UUID i Matrikkelen og EDR

Kartverket har innført en ny unik id (UUID) i Matrikkelen som skal følge objekter gjennom hele objektets levetid. Denne unike identiteten (UUID) er nå tilgjengelig ved API-oppslag (Realty) og i rapporter fra EDR og Norges Eiendommer. UUID vil beholdes der for eksempel en eiendom endrer gårdsnummer eller bruksnummer, eller en adresse endrer husnummer eller bokstav. Dette slik at det er mulig å oppdatere lokale kopier med Matrikkel-data der matrikkel og adresseId endrer seg. I tillegg vil UUID være nyttig ved kommune-reguleringer der blant annet eiendommer blir gitt ny matrikkel og /eller internID og adresser blir gitt ny adresseId og / eller internID.  

For rapporter er UUID til som nye felter på slutten av hver record.

Gi tilbakemelding om dere ønsker at vi leverer dere oppdatert utgave av rapporter dere i dag mottar, der UUID er lagt til. Om dere ønsker kan vi i en overgangsfase levere dere dobbelt sett med rapporter – d.v.s. rapporter med og uten UUID. Dette i en periode på 3 måneder.

UUID er tigjengelig for:

 • Adresse-elementer:
  • Veg (gate- / vei)
  • Adresse
  • Krets
 • Bygnings-elementer:
  • Bygg
  • Bruksenhet
  • Sefrakminne
 • Eiendoms-elementer:
  • Eiendom
  • Teig
  • Forretning
  • Grunnforurensning
  • Kulturminne
  • Konsesjonsforhold

   My project-1 - 2023-08-22T130652.791

Ønsker du at vi leverer oppdatert utgave av rapporter til dere i dag eller har du spørsmål i forhold til den nye unike ID´en? Ta kontakt med Mads Martin torp på e-post mmt@ambita.com eller telefon 98 46 82 23.