Skip to content
Ambita Oct 16, 2023 9:52:48 AM 5 min read

Regionsreformen 2024: Vi hjelper deg med innsikt og informasjon

Testmiljø (sist oppdatert 11.12.2023)
Vi tilbyr nå testmiljø for regionsreformen. Dette slik at som ønsker det kan teste mot fylkes og kommunestruktur slik struktur vil være etter at regionsreformen er gjennomført 2024-01-01.

EDR Online Web-service: https://komreg.edronline.no 
EDR Realty RestAPI: https://komreg-api.ambita.com/realty/v1 

Testdata:
Test for matrikkeldata tar utgangspunkt i produksjonskopi av Matrikkelen fra 16.04.2023 
Test for grunnboken tar utgangspunkt i produksjonskopi av Grunnboken fra 29.10.2023 

Merk at testgrunnlag for Matrikkelen og Grunnboken er tatt ut på ulike tidspunkt. 


Hva gjelder for kundene til Ambita? 

Tilgjengelighet

 • Grunnboken stoppes for oppdatering fredag 29.12.2023 kl. 20 og vil være stengt fram til senest mandag 01.01.2024 kl. 23:59.        
 • Matrikkelen stenges for oppdatering fredag 15.12.2023 kl. 18 og vil være stengt fram til senest mandag 01.01.2024 kl. 23:59.    
 • Både Grunnboken og Matrikkelen vil være tilgjengelig for innsyn i perioden og vil da vise data med status fra når systemene stenges for oppdatering. 
 • Kartverket åpner systemene for oppdatering tidligere om regulering ferdigstilles før dette tidspunktet. 

Konsekvenser for kundene til Ambita
Tinglysing av dokumenter
Ambita sin tjeneste etinglysing.no vil være tilgjengelig i hele perioden, og vil fungere som normalt.
Dokumenter kan sendes inn elektronisk i perioden grunnboken er stengt, men vil bli liggende i kø i Altinn. I etinglysing.no vil dokumentene få status «Sendt til tinglysing». Dokumentene vil bli registrert i grunnboken etter at Kartverket åpner igjen for tinglysing 02.01.24 og får prioritet fra dette tidspunktet.

Spesielt for skjøter
Matrikkelen vil bli stengt for oppdatering fra 15.12.23 kl. 18.00. til senest 02.01.24. Det vil ikke bli registrert konsesjonsavklaringer i denne perioden. Det vil få betydning for tinglysing av elektroniske skjøter som krever konsesjonsavklaring.

Overgangsperiode:
Dokumenter opprettet, men ikke tinglyst før endringen trer i kraft, vil inneholde utgått betegnelse. Disse vil bli godtatt til tinglysing i en overgangsfase på tre måneder.
Etter 30.03.2024 vil dokumenter med utgått eiendomsbetegnelse bli avvist ved tinglysing.

Dokumenter som opprettes etter 01.01.24, inneholde den nye eiendomsbetegnelsen. Bruk av utgått betegnelse vil gi feilmelding med informasjon om hva den nye betegnelsen er.

Det er derfor viktig at våre kunder, særlig de som bruker våre tjenester integrert, oppdaterer sine systemer med nye eiendomsbetegnelser.

Digital samhandling bank/megler
Digital samhandling mellom bank og megler vil ikke bli påvirket av at Grunnboken og Matrikkelen har nedetid og vil fungere som normalt i perioden.

Matrikler 
I en overgangsperiode fram til 30.03.2024 kan en benytte tidligere matrikler (matrikler før grenseregulering) og nye matrikler (matrikler etter grenseregulering) mot Ambitas systemer. Om en benytter tidligere Matrikkelenheter vil disse bli ommappet til nye matrikler.  

Vi hjelper deg med innsikt og informasjon
Ambita har lang erfaring med å håndtere endringer som kommunegrensereguleringer medfører. Ambita kan i denne sammenheng tilby: 

 • Støtte og informasjon: 
 • Oversikt over matrikler, eiendommer, adresser, veger og kretser som endrer id.   
 • Analyser og oversikter, støtte og rådgiving, gjennomføring av grensereguleringen. 
 • Informasjon ved gjennomføring av grenseregulering, for eksempel melding om at Grunnboken er åpnet for oppdatering.  
 • Håndtere endringer ved årsskifte: 
 • Parameterfiler til å oppdatere egne registre (endringer for matrikler, adresseidenter, kretsidenter, vegidenter, m.v.) 
 • Vask av kundeporteføljer (boliglån, eiendomsregistre, adresseregistre, borettslagsregistre, kunderegistre, m.v.) 

  Tilbys fra 18.12.2023 


Ved årsskiftet 2023 / 2024 gjennomføres følgende reguleringer: 

Fylker: 
Fylke 30 Viken deles i: 
 • 31 Østfold 
 • 32 Akershus 
 • 33 Buskerud 
Fylke 38 Vestfold og Telemark deles i: 
 • 39 Vestfold 
 • 40 Telemark 
Fylke54 Troms og Finnmark deles i: 
 • 55 Troms 
 • 56 Finnmark 
Kommuner deles i:  
Kommune 1507 Ålesund deles i: 
1580 Haram: Følgende gårdsnr i kommune 1507 flyttes til kommune 1580: 
 • 303-329 
 • 370-387 
 • 389-411 
 • 416 
 • 465-481 
1508 Ålesund: Resterende gårdsnr i kommune 1507 flyttes til kommune 1508. I denne reguleringen er det bare kommunenr som endres (gårdsnr og bruksnr beholdes). Merk at historiske (utgåtte) objekter (eiendommer, adresser, bygninger, m.v.) ikke får nytt kommunenummer.

Reguleringen påvirker rundt 30% av eiendommene i Norge, med tilhørende adresser, gater, bygninger og kretser. 

Skisse over fylkesinndeling pr 01.01.2024: 
Norgeskart som viser de nye fylkesgrensene

Skisse over kommunene Ålesund og Haram pr. 01.01.2024:
Illustrasjonskart med ny kommunegrense mellom Ålesund og Haram fra 2024