Skip to content
Ambita Jan 20, 2017 4:28:00 PM 1 min read

Infoland er Norges største tjeneste for eiendomsinformasjon

 Infoland er eiendomsinformasjon tilgjengelig ved et tastetrykk.

– Vi har mange typer kunder på Infoland. Felles for dem er at de ønsker umiddelbar tilgang til relevant eiendomsinformasjon. Vår største kundegruppe er eiendomsmeglere, forklarer Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita.

–  Vår erfaring er at eiendomsmeglingsbransjen ønsker komplette meglerpakker levert raskt og automatisert rett inn i sitt eget meglersystem. Dette gir sikker og rask tilgang på den informasjon man trenger for å gjennomføre en bolighandel, sier Seljeseth.

Ved å samle all type eiendomsinformasjon i en og samme løsning, går det raskere å innhente nødvendig dokumentasjon i forbindelse med boligsalget.  Meglerne slipper å forholde seg til mange ulike informasjonskilder og sparer mye tid i salgsprosessen.

Infoland tilbyr eiendomsinformasjon fra over 300 kommuner, boligbyggelag og forretningsførere.  I tillegg finner man informasjon fra for eksempel brann- og feiervesen. Ingen annen kilde i Norge har samme nedslagsfelt.

Infoland gir også opplysninger fra Eiendomsregisteret (Matrikkelen og Grunnboken), digitale kart, vei-, plandata og foto, samt informasjon fra forretningsførere og nær 80 prosent av landets boligbyggelag.

Mer informasjon på Infoland.