Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Nov 7, 2023 9:48:12 AM 2 min read

Første advokatfirma som har tinglyst skjøte med vedlegg

Tidligere i år introduserte Ambita funksjonalitet som tillater å legge ved dokumentasjon i form av vedlegg når man tinglyser skjøter. Vedleggene kan være dokumentasjon for andre signatarer enn kjøper eller selger, eller det kan være dokumentasjon knyttet til avvik på dokumentavgift. I en første fase var denne funksjonaliteten kun tilgjengelig for kunder som bruker løsningene våre via fagsystemer for eiendomsmeglere. Nå er vi derimot endelig ute med en pilot i vår portal etinglysing.no, og den vil være tilgjengelig for alle våre kunder fra begynnelsen av desember. 

undefined-Nov-07-2023-08-37-34-6604-AM

(Bilde: Advokatfirmaet Dahle AS)

Skjermbilde 2023-11-03 kl. 14.48.35En deltaker i piloten var Advokatfirmaet Dahle AS (som er en del av Advokatene i Valdres).
De var først ute med innsending av skjøte med vedlegg. Ambita og Advokatfirmaet Dahle AS har hatt tett kontakt før og etter prosessen for å sikre at første innsendelse ble vellykket. Etter at skjøtet med vedlegg ble tinglyst spurte vi advokat Øyvind Dahle om han ville komme med en tilbakemelding på tinglysings
prosessen:

“Jeg er svært fornøyd med at Ambita nå tilbyr en løsning hvor advokater kan tinglyse skjøter og pantedokumenter elektronisk, og også skjøter med vedlegg. Dette gjør at advokater som driver eiendomsmegling og oppgjør, stiller på lik linje med de vanlige eiendomsmeglerne, og kan tilby en tjeneste som både kunder og banker har etterspurt.”
Øyvind Dahle, Advokat i Advokatfirmaet Dahle AS


Når vi treffer så godt på funksjonalitet til markedet som blant annet advokatfirmaet Dahle AS har ventet på, gir det mersmak! Vi ser frem til å komme med flere nyheter på tinglysing i nær fremtid, blant annet med støtte for tinglysing i forbindelse med arv og skifte som vil være klart tidlig i 2024.

Vil du vite mer om våre tinglysingstjenester? Ta kontakt med Tore Torvildsen på telefon 481 481 39 eller mail tto@ambita.com.