Skip to content
Ambita Feb 21, 2023 11:17:57 AM 4 min read

Et verktøy som lar deg samle all informasjon på ett og samme sted

I roller der du skal lage, planlegge og innhente informasjon er det ofte man ender opp med å sitte med flere programmer og flere databaser for å hente informasjon til ett prosjekt.

Da Ambita bestemte seg for å utvikle et verktøy for eiendomsutviklere var et av hovedkriteriene å gjøre hverdagen enklere ved å holde styr på informasjonen som trengs i prosjektet. Derfor tilbyr vi et verktøy som gir deg riktig kunnskap og innsikt og samtidig er tidsbesparende.

Hva kan du gjøre i PropFinder?
Du kan benytte søk og filter funksjoner for å finne aktuelle tomter og områder. Kartet i midten vil vise deg alle treff på søket, og du kan navigere deg rundt og legge på kartlag, bytte bakgrunnskart eller skifte kartmodus fra 2D til 3D.

Undersøk hvilke planer som er vedtatt for eiendommen og området
Noe av det viktigste du må sjekke først er hvilken regulering som gjelder området eller tomten du vurderer å kjøpe eller utføre et arbeid på. I PropFinder finner du både kommuneplan, reguleringsplan og reguleringsplanforslag. Du kan se dette som et kartlag der det er tilgjengelig eller følge lenke til selve planen på kommunens hjemmeside.

Planene viser deg blant annet hva og hvor mye som kan bygges på tomten.

Når du skal sette deg inn i all informasjon, har du mulighet til å blant annet bestillte situasjonskart i PropFinder.

Sjekk om det er registrert rettigheter og servitutter på eiendommen
servitutter-1

I PropFinder kan du sjekke om det er servitutter som gjelder på din eiendom og hvilke rettigheter og begrensninger disse medfører. Servitutter kan gi både positive og negative konsekvenser og er derfor viktig å dobbeltsjekke før man investerer i tomten.

Få innsikt i hva som er registrert på matrikkelen
Finn all informasjon om en eiendom som er registrert på matrikkelen. Dette er blant annet informasjon om areal, eiere, kulturminner, grunnforurensning og bygninger.

Benytte kartlag for å vurdere forhold på tomten og området rundt
I PropFinder finner du en rekke kartlag som du kan bruke for å vurdere tomten og området rundt. Noen av de viktigste faktorene å sjekke er om tomten ikke ligger i en faresone. Dette kan eksempelvis være områder som er utsatt for kvikkleire, radon eller jordskifte. I tillegg til kartlag kan du bestille en områdeanalyse-rapport (data fra Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK)) som dokumenterer i hvilken grad eiendommen er berørt av datasett som er relevante for kommunens plan – og byggesaksarbeid.

Utforske 3D-kart for å blant annet se hvordan et nytt bygg kan se ut på tomten
Hvis du vurderer å bygge på en tomt og trenger en enkel visualisering av det nye bygget kan du benytte 3D-kart i PropFinder og tegne 3D-modeller. Det er også mulig å importere 3D-tegning hvis du har det fra før. I tillegg kan du sjekke siktlinjer, sol – og skyggeforhold fra det nye bygget.

Samarbeide med kollegaene dine i ett og samme verktøy
prosjekter-propfinder-1 
I PropFinder kan du opprette prosjekter og ha en ryddig struktur på all informasjon. Alle i organisasjonen din med tilgang til PropFinder vil kunne se hverandres prosjekter og ha tilgang til alle filer og informasjon knyttet til prosjektet.

 


Har du spørsmål knyttet til PropFinder? 
Ta kontakt med
Dag Øyvind Lien, på telefon 913 92 185 eller e-post dol@ambita.com 
Petter Skotvold, på telefon 99 31 46 81 eller e-post psk@ambita.com