Skip to content
Ambita Apr 7, 2022 1:24:00 PM 2 min read

Arrangerer nytt digitalt kurs i samarbeid med Eiendom Norge og Eiendomsmeglerskolen

I 2021 arrangerte Ambita poenggivende etterutdanningskurs i samarbeid med flere kommuner rundt om i Norge. Kursene ble gjennomført både digitalt og med fysisk oppmøte. Nå arrangeres dette kurset digitalt i samarbeid med Eiendom Norge og Eiendomsmeglerskolen. Kurset er helt gratis og gir to etterutdanningspoeng. Kurset omfatter i hovedsak ulike deler av innholdet i meglerpakken. I tillegg vil det inneholde innslag fra andre fagområder.

Eiendomsinformasjon fra Ambita benyttes i dag i hele 9 av 10 bolighandler. Over tid har Ambita opparbeidet seg sterk fagkompetanse når det gjelder innholdet i meglerpakken, og har tett dialog med kommunene og andre sentrale informasjonskilder. I arbeidet med å fasilitere god kommunikasjon mellom kommunene på leverandørsiden, meglerne, og andre sentrale i bransjen, har Ambita gjennomført poenggivende etterutdanningskurs med svært god respons og positive tilbakemeldinger.

– Et godt samarbeid på tvers av bransjen er viktig for å kunne levere og forbedre produktene våre ut til meglerne. I tillegg til tett kommunikasjon med våre samarbeidspartnere har Ambita et godt samarbeid med Eiendom Norge, og andre sentrale bransjeorganer, sier Odd Inge Olsen, Key Account Manager i Ambita.

Fagsjef i Eiendom Norge, Hanne-Inger Nordskog mener det er bra at ulike bransjeorganer selv tar initiativ til å spre sin fagkompetanse.

 

 Det er veldig positivt at leverandører og aktører i bransjen kan levere relevante kurs knyttet opp mot produktet de leverer til bransjen.

Fagsjef i Eiendom Norge, Hanne-Inger Nordskog

Kurset tar for seg deler av leveransen i meglerpakken med spesielt fokus på reguleringsplaner, områdeplaner, ferdigattester og ulovligheter. For å øke den faglige bredden i kurset, samarbeider Ambita med Advokat Marianne Langgrind Kvanvik fra Advokatfirmaet Kvanvik & Schjetne. Hun har omfattende og bred kompetanse innen eiendomsrelaterte problemstillinger, forsikring- og erstatningsrett.

Marianne Langrind Kvanvik har over 20 års erfaring som advokat. Hun er ofte benyttet som kurs- og foredragsholder for eiendomsmeglere og takstmenn. Nå samarbeider hun med Ambita i forbindelse med det nye digitale kurset.

For å nå ut til alle samarbeidspartnere, meglere og advokater landet rundt, skal Ambita i samarbeid med Eiendom Norge og Eiendomsmeglerskolen spille inn dette kurset digitalt.

Når kurset er klart, vil det tilgjengeliggjøres gratis for alle på Eiendomsmeglerskolen.no. Kurset er godkjent av Finanstilsynet og gir to etterutdanningspoeng.


Har du spørsmål?

Ta kontakt med

Odd Inge Olsen, Key Account Manager i Ambita, tlf: 920 41 500 , E-mail: oio@ambita.com