Skip to content
Ambita Sep 20, 2023 1:57:07 PM 2 min read

Effektiviser din oppgjørsavdeling - løsningen ligger i monitorering

Hvordan kan oppgjørsavdelingens produktivitet økes ved å eliminere manuelle oppslag i grunnboken?

En effektiv oppgjørsavdeling 
Eiendomssalg kan være en tidkrevende og komplisert prosess. Fra å finne riktig pris, til salgsavtaler og avregninger, er det en lang kjede av oppgaver som avgjør både effektiviteten og lønnsomheten i eiendomssalget. I dag ser vi en økende trend med digitalisering i de fleste bransjer, og i eiendomsmarkedet er det ingen unntak. For å effektivisere oppgjørsavdelingen kan automatisering ved hjelp av ny teknologi gi en mer effektiv saksbehandling. Ambita lanserte monitoreringstjenesten for å kunne tilby eiendomsbransjen raskere og automatiserte prosesser. Ved å ta i bruk monitoreringstjenesten til Ambita, kan mye av de tradisjonelle arbeidsprosessene i oppgjørsavdelingen forenkles og hastigheten økes betydelig. Dette frigir tid for meglere til å fokusere på mer komplekse oppgaver, og gir et potensiale for å øke produktivitet og lønnsomhet. 

Bedre oversikt med varsler gjennom monitorering 
I dagens digitale tidsalder er sanntidsinformasjon kritisk for en vellykket forretningsdrift. Med monitoreringstjenesten til Ambita får megler og oppgjørsavdelingen varsler, og vil dermed være et skritt foran når endringer oppstår. Automatiseringen i monitoreringstjenesten til Ambita gir også økt presisjon, reduserer risiko for feil og gir en mer effektiv bruk av tid. Ved å varsle hendelser i Grunnboken og Folkeregisteret kan meglerne raskt reagere på endringer og planlegge sine handlinger deretter.

“For oss er det veldig godt å høre at monitoreringstjenesten har forenklet hverdagen til flere i meglerbransjen. Vi ønsker å være en leverandør som bidrar til å automatisere manuelle arbeidsprosesser og på den måten effektivisere hverdagen for våre kunder."
- Kjetil Weiby, Områdeleder i Ambita

Forenkle saksbehandling med automatisert grunnbokoppslag 
Grunnboken er en sentral komponent i et boligsalg. Den gir informasjon om eiendommens rettslige forhold, som frivillig pant, tvangspant, eierskifte og bruksrett. Ved å automatisere oppslag mot grunnboken kan vi raskt og effektivt hente ut nødvendig informasjon i saksbehandlingen. Denne automatiseringen eliminerer behovet for manuelle oppslag, sparer tid, og reduserer risikoen for menneskelige feil betraktelig.  

 

 

Skjermbilde 2023-09-20 kl. 13.38.18-modifiedDin kontaktperson 
Mads Martin Torp
E-post: mmt@ambita.com