Skip to content
Monica Jacobsen Jun 24, 2024 9:45:20 AM 3 min read

Digital tinglysing ved arv og skifte like rundt hjørnet

Vi begynner nå å nærme oss en løsning for tinglysing i forbindelse med dødsbo. Vi ser at vi trenger å dele opp leveransen litt, så vi kommer ikke til å løse alt på én gang. Vi har brukt mye tid på å forstå markedets prosesser her, og vi erfarer at mange jobber veldig ulikt med disse sakene.

Vi ser for oss følgende lanseringsplan:

  1. Tinglysing av hjemmelserklæring (med vedlegg)
  2. Tinglysing av hjemmelserklæring i pakke med sikring og/eller skjøte (med vedlegg)

Den første leveransen tror vi vil være mest relevant for de som jobber med arveoppgjør uten videresalg. Denne treffer altså ikke dere meglerne så bredt, men vi kommer til å jobbe raskt videre for å levere del 2.

Det er først under del 2 at meglerne får noe særlig volum på løsningen, men vi tror det er lurt å dele det opp på denne måten for å sørge for at vi lærer av brukerne våre underveis, og at vi får luket bort eventuelle barnesykdommer så tidlig som mulig. 

Først og fremst ser vi for oss at vi skal levere en løsning som støtter tinglysing ved livsarvinger. Det er en del nye ting med testamentarvinger som vi må legge en god plan for. Det går ikke på det tinglysingsfaglige, men vi må sørge for at det ikke gjøres feil i tinglysingen, da noe av ansvaret for tinglysing ved testamentet vil flyttes fra Kartverket ut til markedet. Dette krever en litt annen prosess og forståelse av innholdet i testamentet enn ved dagens løsning. I tillegg vil vi ikke legge til flere hjemmelserklæringer i samme pakke før vi har løst ett arveledd og lært litt av det, og vi vil ikke ha støtte for elektronisk tinglysing der det er ikke-gjeldsovertakende arvinger i en første løsning.

Siden vi nå er veldig tett på en sommerferie kommer vi til å vente til august før vi lanserer første delen. Dette for å sørge for at vi et til stede med både teknisk og faglig støtte idet vi lanserer. Eksakt dato må vi komme tilbake til.

Hva vi løser videre av testament, ikke-gjeldsovertakende arvinger og flere arveledd har vi ikke bestemt oss for helt enda, men det skal vi klare å legge en plan for når vi har lært litt mer av disse første stegene. Utpå senhøsten håper vi også å få ut en løsning for tre-sidige skjøter.