Skip to content
Ambita Feb 23, 2023 9:13:56 AM 2 minutt lesning

Digital Samhandling med forretningsfører

Digital Samhandling med forretningsfører 

Ambita, USBL og Vitec tilbyr nå digital samhandling mellom forretningsførere og meglere som benytter Vitec Next.  

Løsningen støtter borettsandeler, aksjeboliger, obligasjonsboliger og sameier.  

I første versjon av løsningen kan du som megler få: 

 • Informasjon fra forretningsfører:  
 • Innhenter opplysninger om en bolig har forkjøpsrett og / eller krav om styregodkjenning 
 • Forhåndsutlysing: Bestille forhåndsutlysing v.h.a. et tastetrykk.  
 • Tjenesten henter nødvendige opplysninger som forretningsfører har behov for i megleroppdraget og foretar en direkte bestilling fra forretningsførers fagsystem. Når meldefristen går ut får man umiddelbar tilbakemelding om antall interessenter, direkte på megleroppdraget.  I tillegg vil en få melding når forhåndsutlysningen utløper. 

Neste versjon vil inneholde: 

 • Salgsmelding: Sende inn digital salgsmelding v.h.a. et tastetrykk. 
 • Tjenesten henter nødvendige opplysninger forretningsfører har behov for i megleroppdraget og foretar en direkte bestilling fra forretningsførers fagsystem.  Forretningsfører vil håndtere oppfølging av forhåndsutlysing, fastprisutlysing og parallellavklaring, samt følge opp styregodkjenning.  Om forkjøpsrett benyttes vil nye kjøpere legges til i megleroppdraget. Du får i tillegg melding om styre ikke godkjenner opprinnelige kjøpere.      
 • Restanse: Henter opplysninger om utestående fra forretningsfører v.h.a. et tastetrykk. Restanseopplysninger legges da inn på megleroppdraget. 

Dette gir deg som megler: 

 • Rask og sikker digital kommunikasjon med forretningsfører, med få manuelle operasjoner. 
 • Datautveksling mellom forretningsfører og megler som oppfyller krav til gjeldene regler og forskrifter (GDPR, personvern, m.v.) 
 • Bedre tilgjengelighet, der du kan sende inn og motta data utenfom forretningsførers kontortid. 
 • Sporbarhet 

USBL er den første forretningsføreren som tar i bruk tjenesten, men tjenesten vil senere støtte flere forretningsførere. 

Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt med Mads Martin Torp
E-post:
mmt@ambita.com