Skip to content
Ambita Mar 27, 2023 4:17:03 PM 1 min read

Ambita på Booster Conference 2023

Denne uken skal Djamel og Caroline fra Ambita holde foredrag på Booster Conference 2023 i Bergen. En konferanse spesielt for utvikling, innovasjon og teknologi - men også mye annet. 

Foredraget tar for seg følger: 
"Tidene forandrer seg og før du kunne hente eiendomsdata digitalt, så fantes det 6.2 millioner grunnboksark før ideen om å digitalisere hele grunnboken. Det var 1987 Ambitas historie startet med et samfunnsoppdrag fra det offentlige om å digitalisere grunnboken i Norge. Ambita het på den tiden Norsk Eiendomsinformasjon og var et statlig eid selskap. ​Vi har intervjuet menneskene som har vært med fra starten, og vi deler våre erfaringer fra utvikler-perspektiv og marketing-perspektiv. Hvordan har dette samfunnsoppdraget forandret samfunnet? Hvordan har dette bidratt til et grønnere klima? Og hvordan hjelper vi samfunnet i dag?​

Djamel og Caroline tar deg med på en spennende reise der de snakker om heldigitaliseringen av grunnboken fra 1987 – i dag. En suksesshistorie uten like."

Les mer om konferansen her:
https://2023.boosterconf.no/