Skip to content
Monica Jacobsen Aug 3, 2023 12:25:34 PM 4 min read

Derfor bør megler og bank samhandle digitalt

Digitaliseringsbølgen forvandler eiendomsmarkedet 
De siste årene har vi sett en økning i bruk av teknologi og digital samhandling innen eiendomsmarkedet. Dette inkluderer digitale løsninger som gir mulighet for å effektivisere prosesser og øke lønnsomhet i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. Det er ikke mer enn noen få år siden at de aller fleste skjøter fremdeles ble utfylt og innsendt på papir. I dag går godt over halvparten digitalt. Fremtidens eiendomsmarked vil ha en sterk vekt på teknologiske løsninger og økt fokus på kundeopplevelse, og det vil være essensielt for aktører i eiendomsmarkedet å forberede seg på denne utviklingen. 

Smidigere transaksjoner med digital samhandling mellom megler og bank 
En av de mest spennende endringene innen eiendomsmarkedet er økt digital samhandling mellom megler og bank. Målet er å erstatte all dialog som går mellom megler og bank i forbindelse med et eiendomssalg med strukturert data, utvekslet på en trygg måte. Dette er med på å effektivisere prosessen med kjøp og salg av eiendom, ved å redusere ventetider og skape en mer smidig transaksjon. Ved bruk av digital utveksling av kjøpekontraktsdata vil for eksempel megler kunne oversende alle data fra salget rett inn i bankens lånebehandlingssystem. Dette åpner for høyere kvalitet og lavere feilmarginer når eiendom skal overdras fra gammel til ny eier. For eksempel vil man som megler ha en trygghet for at banken har registrert samme overtakelsesdato som en selv, og kan være trygg på at penger for salget er inne på klientkonto i tide for at overtakelsen kan gjennomføres. Dette kan spare tid og redusere feil, både for megler og bank, noe som igjen fører til økt kundetilfredshet og mer effektive transaksjoner. 

Utnytte data for smartere investeringer 
For å få innsikt i markedet og identifisere trender og muligheter kan man som aktør i eiendomsmarkedet øke sin bruk av data som allerede er tilgjengelig. For eksempel kan tilgang varsler om endringer i Matrikkel og Grunnbok redusere tiden en megler eller bankansatt bruker på et oppdrag, siden man slipper gjøre tidkrevende oppslag. Man vil rett og slett automatisk få et varsel dersom det skal ha skjedd endringer på eiendommer som er av interesse for ens portefølje. Fremtidens eiendomsmarked vil være sterkt avhengig av smart bruk av data, og bedrifter bør vurdere hvordan de kan dra nytte av datadrevet innsikt og ta beslutninger basert på disse. Med riktig utnyttelse kan man overlate de tidkrevende, men enkle og gjentakende prosessene til teknologien, og fokusere tid og krefter på det som gir verdi for seg, nemlig å jobbe mot nye og eksisterende kunder. 

Muligheter for bedrifter i fremtidens eiendomsmarked 
Med teknologiens raske progresjon og fremveksten av digitale løsninger i eiendomsmarkedet, er det klart at bedrifter som ikke forbereder seg risikerer å bli hengende etter. Å omfavne fremtidens eiendomsmarked betyr å utforske muligheter som digitale løsninger og strukturert data gir. Man må også sikre seg rom for å utforske videre muligheter teknologien gir, som for virtuelle visninger, og å ta ansvar for bærekraft og miljøbevissthet i eget virke. Bransjen står overfor store endringer, men ved å forberede seg på disse endringene og dra nytte av de mange mulighetene de gir, kan bedrifter være i en sterkere posisjon til å navigere eiendomsmarkedet, effektivisere sine prosesser og oppnå økt lønnsomhet i årene som kommer.