Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Aug 21, 2023 7:00:00 AM 2 min read

Hvorfor advokater bør tinglyse digitalt

Det finnes mange gode grunner til at det lønner seg å benytte digital tinglysing. Digital tinglysing gjør det enklere, raskere og mer kostnadseffektivt å håndtere prosesser knyttet til tinglysing av eiendommer. 

Ved å benytte digital tinglysing sparer du deg for håndtering av fysiske dokumenter og manuelle prosesser. Automatisk validering, digital utfylling, sikker oversending og statusoppdateringer direkte fra Kartverket vil gi en økning i effektivitet og nøyaktighet i tinglysingen. Det vil gå raskere å håndtere saker, og sporbarhet og oversikt over dokumenter og rettigheter knyttet til eiendommer øker. Dette kan igjen føre til en smidigere prosess ved kjøp og salg av eiendom, noe som sparer deg for både tid og penger. Mindre tid brukt på dokumenthåndtering gir bedre tid til de gode juridiske samtalene med klienter, som igjen øker kundeopplevelsen.  

Digital tinglysing kan benyttes ved kjøp og salg av bolig, fritids- og næringseiendom, og kjøpsfinansiering med pantedokument fra bank (skjøtepakke) er også støttet i løsningen. Løsningen håndterer utover dette skilsmisse, fusjon/fisjon, salg av AS der bank skal finansiere, og opprettelse og sletting av urådighet. Med mulighet for å legge til vedlegg og fullmakter vil løsning også støtte saker relatert til arv/skifte, eiendomsprosjekter der grunneier ikke er selger, og øvrige saker der andre enn hjemmelshaver skal signere.  

Løsningen er helt frittstående, og har integrert løsning for BankID-signering, både for klienter og advokaten. Alt av oppsett for å komme i gang hjelper vi dere med.

Ta kontakt med Tore Torvildsen på tlf 481 481 39 eller tto@ambita.com dersom du ønsker å bruke tjenesten, eller dersom du har noen spørsmål knyttet til hvordan tjenesten kan bidra til at du skal jobbe mer effektivt i ditt advokatvirke.