Søk på nettsiden

Byggenæring

Er du ansvarlig søker, prosjekterende eller jobber med byggeprosjekter?  Ambita tilbyr den informasjonen du trenger på ett sted.

  • Digitale kart for hele Norge
  • Tilgang til kommunenes egne produkter
  • Nabovarsling for hele landet
 

Rask bestilling av digitale kart

Bestill det du trenger og få det tilsendt i løpet av kort tid

  • Digitale kart til designverktøy
  • Pris beregnes «on the fly»
  • Kostnadene kan enkelt knyttes til prosjektet

Bestill Informasjon

Data fra mange kilder

Det er viktig å ha tilgang på oppdatert og relevant informasjon når man planlegger byggeprosjekter.

  • Tinglyst informasjon om rettigheter og eierforhold
  • Bygningsteknisk informasjon fra matrikkelen
  • Oppdatert kart- og planinformasjon fra kommunen

Bestill Informasjon

3D-modeller

Planlegg prosjektet ditt i 3D!

Digitale kart

Motta detaljerte kartdata og ortofoto i løpet av  kort tid. Arkitekter, ingeniører og alle som jobber med bygg- og anleggsprosjekter finner det de trenger hos oss.

Vis Eiendommen - interaktivt eiendomskart

Sikre vekst og økt trafikk til ditt nettsted med interaktive eiendomskart.

Eierlister for eiendomsprosjekter

Lurer du på hvem som skal varsles ved arbeid som kan med medføre støy eller endringer på nærliggende eiendommer? Ambita har utviklet en tjeneste der du får tilgang til eiere og adressen til eiendommen i et fritt valgt område.

Nabolister Eiendom

Nå kan både profesjonelle og private bestille informasjonen om hvem som eier eiendommene direkte på nett. I stedenfor å bruke tid på å bestille nabovarslingslister manuelt fra din lokale kommune, kan du enkelt bestille det du trenger på Infoland.

Relaterte artikler

Ønsker du å vite mer om våre løsninger?