Skip to content
Oslo

Beslutningsstøtte

Ambita beslutningsstøtte hjelper deg med å ta korrekte beslutninger

Med beslutningsstøtte får du oversikt over hva en person eier, den estimerte verdien og pant i boligen. Det er flere fordeler ved å benytte seg av beslutningsstøtte. Friverdi, eierforhold og anmerkninger som du blant annet kan leser mer om nedenfor. 

Friverdi Innsikt i estimert friverdi/ egenkapital til en kunde basert på tinglyste eiendomsforhold.
Eierforhold Tjenesten gir oversikt over alle eiendommer og borettsandeler en person eier. Viser liste over eierform, eierandel, adresse, siste salg med mer.
Anmerkninger Tjenesten gir oppsummerende anmerkninger, positive og negative, knyttet til personen eller organisasjonen som eier eiendommen.
Verdiestimat Ambita tar fra i dag av i bruk et nytt og bedre verdiestimat i Ambita Beslutningsstøtte GUI (DMS). Dette verdiestimatet er et datagenerert estimat av markedsverdien til boliger og fritidsboliger.

Bedre kundebehandling

Beslutningsstøtte som sikrer at kundebehandleren gjør riktige vurderinger.

Tjenesten gjør det mulig å vurdere kundenes potensial, kortsiktig og langsiktig. Du får tilgang på boligverdi og gjeldsestimat knyttet til eiendommer kunden besitter. Dette er informasjon som er nyttig ved vurdering av personers betalingsevne i forbindelse med lånesaksbehandling, inkasso eller inngåelse av forsikringsavtaler.

Kundebehandling

Kilder

Våre løsninger er utviklet med utgangspunkt i Eiendomsregisteret. Registeret oppdateres mot en stor mengde datakilder, blant annet grunnboken, Matrikkelen, SSB og Folkeregisteret. Ambita benytter offentlig tilgjengelige kilder i våre løsninger, og følger gjeldende forskrifter og retningslinjer for personvern.

Data-kilder
Siste nytt om beslutningsstøtte

Nytt og bedre verdiestimat i beslutningsstøtte (DMS)

Ambita tar i bruk et nytt og bedre verdiestimat i Ambita Beslutningsstøtte GUI (DMS). Dette verdiestimatet er et datagenerert estimat av markedsverdien til boliger og fritidsboliger. Estimatet beregnes for tilnærmet alle boliger og fritidsboliger i Norge ved bruk av algoritme utarbeidet av teknologiselskapet Virdi AS. Verdiestimatet beregnes blant annet basert på fysiske egenskaper ved boligen, offentlige boligdata, markedsforhold og data oppgitt av boligeiere på hjemla.no.

Nyhet

Har du spørsmål?