Skip to content
iStock-1408513136

Beslutningsstøtte

Ambita beslutningsstøtte hjelper deg med å ta korrekte beslutninger. Få oversikt over hva en person eier, estimert verdi og pant i bolig.

Fordeler med beslutningsstøtte

1
Friverdi

Innsikt i estimert friverdi/ egenkapital til en kunde basert på tinglyste eiendomsforhold.

2
Eierforhold Tjenesten gir oversikt over alle eiendommer og borettsandeler en person eier. Viser liste over eierform, eierandel, adresse, siste salg med mer.
3
Anmerkninger Tjenesten gir oppsummerende anmerkninger, positive og negative, knyttet til personen eller organisasjonen som eier eiendommen.

Bedre kundebehandling

Beslutningsstøtte som sikrer at kundebehandleren gjør riktige vurderinger.

Tjenesten gjør det mulig å vurdere kundenes potensial, kortsiktig og langsiktig. Du får tilgang på boligverdi og gjeldsestimat knyttet til eiendommer kunden besitter. Dette er informasjon som er nyttig ved vurdering av personers betalingsevne i forbindelse med lånesaksbehandling, inkasso eller inngåelse av forsikringsavtaler.

My project-1 (53)

Kilder

Våre løsninger er utviklet med utgangspunkt i Eiendomsregisteret. Registeret oppdateres mot en stor mengde datakilder, blant annet grunnboken, Matrikkelen, SSB og Folkeregisteret. Ambita benytter offentlig tilgjengelige kilder i våre løsninger, og følger gjeldende forskrifter og retningslinjer for personvern.

iStock-1328519881

Har du spørsmål?