Søk på nettsiden

Sikri ny eier i Ambita

Publisert 19.04.2021 av Marit Lund

Del denne siden

I dag er det offentliggjort at Ambita har fått ny eier. Programvareselskapet Sikri går inn som ny eier og overtar dermed eierskapet etter Nærings- og fiskeridepartementet. Ambita har stått på statens salgsliste siden 2015.

Sikri er en av Norges ledende leverandører innen forvaltningsteknologi og har en sterk posisjon innen stat, kommune og helse. Det siste året har Sikri satset på å utvide porteføljen sin gjennom kjøp av selskaper som PixEdit AS, Augment,Surewayog nå sist Ambita, som er selskapets største investering.  

CEO i Ambita Stig W. Seljeseth er svært fornøyd med den nye eieren av selskapet. 

– Med en ny eier vil Ambita få styrket sine vekstmuligheter og økt innovasjonskraften. Vi er et tech-selskap som må utvikle oss videre slik markedet forventer. Det viktigste for oss er at vi fortsetter å levere innovasjon og teknologiske løsninger med den samme høye kvaliteten som vi har i dag – og med enda høyere fart.

Ambita leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet som brukes både av offentlige og private. Selskapets portefølje inkluderer blant annet tjenestene Infoland, Ambita etinglysing, Virdi, Boligmappa og Byggesøknaden – i tillegg til at selskapet er majoritetseier i Prognosesenteret. Tjenestene brukes av mange tusen brukere hver dag i forbindelse med boligsalg eller bygge- og oppussingsprosjekter.

– Dette kjøpet varsler starten på et temposkifte for økt utnyttelse av offentlige data og nye tjenester for innbyggere, forvaltning og næringsliv, sier CEO i Sikri Nicolay Moulin.

Eier og styreleder Jens Rugseth i Karbon Invest som er Sikris hovedeier har store ambisjoner. 

– Vår ambisjon er å sammen bygge Nordens ledende økosystem for forvaltningsteknologi, proptech (eiendomsteknologi), analyse og data. Med utgangspunkt i eksisterende posisjoner skal vi utvikle nye tjenester og skape varige, bærekraftige verdier.  

Felles for alle de nordiske landene er en sterk offentlig sektor. For å møte fremtidige økonomiske og demografiske utfordringer er samarbeidet mellom privat og offentlig sektor, og innbygger, nøkkelen til å møte disse utfordringene, sier Rugseth.  

Sammen vil selskapene danne et sterkt, nordisk innovasjonsmiljø, og kunne tilby enda bedre tjenester for offentlig sektor, næringsliv og innbyggerne.

For ytterligere kommentarer, kontakt: 

Nicolay Moulin, CEO Sikri AS, Tel: 90591983 

Jens Rugseth, Styreleder Karbon Invest, Tel: 911 69 440 

——————————————-

Om Ambita: 

Ambita er et teknologiselskap som leverer innsikt og beslutningsstøtte, og digitaliseringsløsninger med basis i eiendomsdata. 

Mange tusen brukere benytter Ambitas tjenester hver dag i forbindelse med boligsalg eller bygge- og oppussingsprosjekter. Selskapet samarbeider tett med offentlig forvaltning, kunder og partnere, og utvikler løsninger som sikrer smartere beslutninger og gjør arbeidshverdagen for brukerne enklere og mer effektiv. 

Ambita sitter i dag på et unikt og sammensatt datagrunnlag og har spisskompetanse på data, komplekse integrasjoner, analyse og åpne plattformer.  Ambitas portefølje inkluderer blant annet tjenestene Infoland, Ambita etinglysing, Virdi, Boligmappa og Byggesoknaden – i tillegg til at selskapet er majoritetseier i 4CastGroup med Prognosesenteret. 

Om SIKRI: 

Sikri er en av Norges ledende leverandører innen forvaltningsteknologi som blant annet inkluderer byggesaksbehandling og Sak/Arkiv. Gjennom godt samarbeid med stat og kommune kan vi skape innovasjon som gjør det mulig. 

I desember 2019 ble selskapet skilt ut av EVRY og fikk navnet Sikri. Sikri har opplevd stor vekst siden starten både organisk og gjennom oppkjøp. 

Om Karbon Invest: 

Karbon Invest eies av Jens Rugseth og Rune Syversen som har samlet en portefølje av selskaper under felles eierskap. Rugseth og Syversen har stått bak selskaper som Crayon, Link Mobility, Mnemonic, Basefarm, 99X med flere.  

Les forrige Les neste