Søk på nettsiden

Nabolister Eiendom

Nå kan både profesjonelle og private bestille informasjonen om hvem som eier eiendommene direkte på nett. I stedenfor å bruke tid på å bestille nabovarslingslister manuelt fra din lokale kommune, kan du enkelt bestille det du trenger på Infoland.

 

Det er lovpålagt å varsle naboen før et planlagt byggeprosjekt

På nettstedet Infoland kan du enkelt bestille nabolister som viser hvem du må varsle og få godkjennelse av før byggestart. Nabolister gir hjemmelshaver og hjemmelshavers adresse til nærliggende eiendommer, og bestilles av både profesjonelle aktører og privatpersoner som skal gjennomføre tiltak som krever nabovarsling.

Du får en oversikt over naboeiendommer og gjenboere rundt valgt matrikkel. Her kan du legge til eller fjerne eiendommer i kartet så du får varslet akkurat de du ønsker. Det må ofte utvises skjønn for å avgjøre hvilke naboer som er berørt av tiltaket og skal varsles. Det er utbyggers ansvar å identifisere og varsle relevante hjemmelshavere.

Leveransen består av:
 • Et kartutsnitt over de berørte eiendommer
 • Beskrivelse av nabovarsling etter plan- og bygningsloven
 • Liste i CVS-format (kan importeres i Excel) over hjemmelshavere.
  Følgende DiBK-blanketter leveres preutfylte:

  • 5154 – Nabovarsel
  • 5155 – Opplysninger gitt i nabovarsel
  • 5156 – Kvittering for nabovarsel.

 

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt.