Søk på nettsiden

Eierlister for eiendomsprosjekter

Lurer du på hvem som skal varsles ved arbeid som kan med medføre støy eller endringer på nærliggende eiendommer? Ambita har utviklet en tjeneste der du får tilgang til eiere og adressen til eiendommen i et fritt valgt område.

Gjennom et enkelt kartgrensesnitt kan du markere området du ønsker informasjon om på kartet. Eierlisten med eierinformasjon genereres i løpet av kort tid og sendes automatisk på e-post. Bestill eierlister når du skal kartlegge og varsle eiere i et område eller en trasé der det skal skje anleggsarbeid, utbygging, arealplanlegging eller omregulering.

Ambita leverer eierlister for alle landets kommuner, og tilbyr Norges mest komplette base for hjemmelsinformasjon. Eierlisten viser hjemmelshaver og hjemmelshavers adresse for eiendommene i det valgte området.

 

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt.