Søk på nettsiden

Detaljerte kartdata

Motta detaljerte kartdata og flyfoto (ortofoto) i løpet av kort tid. Arkitekter, ingeniører og alle som jobber med bygg- og anleggsprosjekter finner det de trenger hos oss.

Detaljerte kartdata og flyfoto er de mest detaljerte som finnes, og dataene brukes som grunnlag for prosjektering av bygg- og anleggsprosjekter.

Vi leverer de mest nøyaktige kartdata og ortofoto som er tilgjengelig. Filene produseres automatisk og leveres normalt innen en time.

I tillegg til det kommunene selv leverer gjennom Infoland kan vi som forhandler av Kartverket levere alt av kartdata, terrengmodeller og ortofoto som er tilgjengelig.

Detaljerte kartdata

Produseres automatisk og kommer i de mest brukte formatene.

Eiendomsgrenser

Digitale eiendomsgrenser inngår i produktet "Detaljerte kartdata" men kan også bestilles separat.

Flyfoto / ortofoto

Georefererte flyfoto som leveres i TIFF-format. Georefererte flyfoto er fotografi tatt fra fly som tilsvarer et kart i samme skala over samme område

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt.