Spesialisten på eiendomsinformasjon

Ambita

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar i Ambita

I Ambita er fokuset på samfunnsansvar reelt og ektefølt.  Vi skal stå inne for de holdninger og verdier vi påberoper oss og omsette disse i praktisk handling – til beste for samfunnet.

Les mer om samfunnsansvar i Ambita

 

Etiske retningslinjer

Ambitas etiske retningslinjer er utarbeidet og fastsatt av selskapets styre.  Retningslinjene inngår som et vedlegg til ansettelseskontrakten, og alle ansatte har signert på at de er kjent med dem.

Våre etiske retningslinjer

 

Anti-korrupsjonshåndbok

Ambita har null-toleranse for korrupsjon. Våre Anti-Corruption Guidelines, sammen med våre etiske retningslinjer, binder oss til kjerneverdier som integritet, rettferdighet, bærekraft og samarbeid. Ambitas Anti-Corruption Guidelines er til for å veilede og assistere i gjenkjennelsen av korrupsjon og hvordan slike problemstillinger skal håndteres.

Ambita-Anti-Corruption-Guidelines