Søk på nettsiden

Ledelse og styre

Ledelsen

Klikk på bildene for å lese mer om medlemmene av ledelsen.

 

Stig W. Seljeseth
CEO

900 55 352
sws@ambita.com

Marie Øymyr Moe
CFO

976 73 399
mom@ambita.com

Hege Moe Tveit
Produktutviklingsdirektør

918 45 396
hmt@ambita.com

Sindre Landmark
Salgsdirektør

974 11 479
sla@ambita.com

Anny M. Bratterud
Direktør for HR

957 53 934
amb@ambita.com

Erling Olaussen
Teknologidirektør

905 50 289
eol@ambita.com

Styret

Styret i Ambita er sammensatt av representanter fra ulike bedrifter og bransjer. Ambitas ansatte er representert med to valgte representanter.

Klikk på bildene for å lese mer om medlemmene av styret.

Toril Nag
Styreleder


Ingeborg Moen Borgerud
Nestleder


Anders Roger Øynes
Styremedlem


Gunnar Robert Sellæg
Styremedlem


Eli Cathrine Disch
Styremedlem


Mona Andreassen
Styremedlem (ansatterepresentant)


Tore Torvildsen
Styremedlem (ansatterepresentant)