Søk på nettsiden

Ledelse og styre

Ledelsen

Klikk på bildene for å lese mer om medlemmene av ledelsen.

 

Stig W. Seljeseth
CEO

900 55 352
sws@ambita.com

Arild Elverum
Salgs- og markedsdirektør

993 04 444
ael@ambita.com

Hege Moe Tveit
Direktør Produkt- og forretningsutvikling

918 45 396
hmt@ambita.com

Anny M. Bratterud
Direktør for HR

957 53 934
amb@ambita.com

Inga Gjervik
CFO

997 49 689
igj@ambita.com

Styret

Styret i Ambita er sammensatt av representanter fra ulike bedrifter og bransjer. Ambitas ansatte er representert med to valgte representanter. Klikk på bildene for å lese mer om medlemmene av styret.

Toril Nag
Styreleder


Sven Størmer Thaulow
Styremedlem


Eli Cathrine Disch
Styremedlem


Ingeborg Moen Borgerud
Nestleder


Henrik Lie-Nielsen
Styremedlem


Maria Strand
Ansatt representant


Olav Vik
Ansatt representant