Søk på nettsiden

Ledelse og styre

Ambita Group

Klikk på bildene for å lese mer om medlemmene av konsernledelsen.

Stig W. Seljeseth
CEO / Styreleder døtre

+47 900 55 352
sws@ambita.com

Inga Gjervik
CFO

+47 997 49 689
igj@ambita.com

Hege Moe Tveit
Direktør strategi og forretningsutvikling

+47 918 45 396
hmt@ambita.com

Arild Elverum
Direktør salg og marked

+47 993 04 444
ael@ambita.com

Thomas Iversen
CTO

+47 916 88 424
tiv@ambita.com

Anny M. Bratterud
Direktør for HR

+47 957 53 934
amb@ambita.com

Erling Olaussen
CEO Boligmappa

+ 47 905 50 289
erling.olaussen@boligmappa.no

Bjørn Birkeland
CEO 4CastGroup

+ 47 977 00 772
bmb@4cg.no

Styret

Styret i Ambita er sammensatt av representanter fra ulike bedrifter og bransjer. Ambitas ansatte er representert med to valgte representanter. Klikk på bildene for å lese mer om medlemmene av styret.

Toril Nag
Styreleder


Sven Størmer Thaulow
Styremedlem


Eli Cathrine Disch
Styremedlem


Ingeborg Moen Borgerud
Nestleder


Henrik Lie-Nielsen
Styremedlem


Maria Strand
Ansatt representant


Olav Vik
Ansatt representant