Søk på nettsiden

Ledelse og styre

Ambita Group

Klikk på bildene for å lese mer om medlemmene av konsernledelsen.

Nicolay Moulin
CEO

+47 905 91 983
Nicolay.Moulin@sikri.no

Inga Gjervik
CFO

+47 997 49 689
igj@ambita.com

Hege Moe Tveit
Direktør strategi og forretningsutvikling

+47 918 45 396
hmt@ambita.com

Arild Elverum
Direktør salg og marked

+47 993 04 444
ael@ambita.com

Thomas Iversen
CTO

+47 916 88 424
tiv@ambita.com

Anny M. Bratterud
Direktør for HR

+47 957 53 934
amb@ambita.com

Erling Olaussen
CEO Boligmappa

+ 47 905 50 289
erling.olaussen@boligmappa.no

Bjørn Birkeland
CEO 4CastGroup

+ 47 977 00 772
bmb@4cg.no

Styret

Styret ble valgt på ekstraordinær generalforsamling i Ambita AS 3. mai 2021. Generalforsamlingen valgte følgende som nye aksjonærvalgte styremedlemmer: Nicolay Henrik Kaare Moulin, styreleder, Christian Krag Breddam, styremedlem og Camilla Aardal, styremedlem.

Maria Ingerid Solveig Strand og Olav Henrik Vik er styremedlemmer og ansatterepresentanter.