Spesialisten på eiendomsinformasjon

Ambita

Om oss

Ambita | vi kan eiendomsdata

Ambita er et norsk selskap som har spesialisert seg på eiendomsdata. Vårt navn reflekterer våre ambisjoner. Ambit betyr Ambisjon og Ettertraktet, i tillegg til å være et virksomhetsområde i bevegelse. Ambita er et selskap som har ambisjoner for eiendomsdata.

Ambita skiftet navn fra Norsk Eiendomsinformasjon til Ambita i 2014. Vi har over 30 års erfaring med digitalisering og tilgjengeliggjøring av offentlige data til markedet. Vi dag jobber vi tett med ledende markedsaktører for å tilby innovative løsninger basert på eiendomsdata. Vi vet hvilke opplysninger aktørene i markedet ønsker, og hvordan dataen kan presenteres så enkelt og lettfattelig som mulig. Vi har løsninger for kjøperne, selgerne, meglerne, forvalterne, långiverne, forsikringsselskapene og myndighetene. Vi tilbyr alt fra analysetjenester, dataflyt, automatisert tinglysing og skreddersydd informasjon fra eiendomsregisteret.

I våre løsninger ligger byggesteinene for at Norge har et åpent og effektivt boligmarked. Ambitas visjon er å tilby innovative løsninger for effektiv, sikker og digital bolighandel for alle parter involvert.

Lang erfaring, høy kompetanse

Ambita har utviklet hele Norges elektroniske grunnbok, og løsningene for elektronisk dokumentflyt til og fra tinglysingsmyndigheten. Ambita står også bak Norges største portal for eiendomsinformasjon, Ambita Infoland. Dette er landets viktigste kilde til eiendomsinformasjon. Den inneholder alt som trengs for å gjennomføre kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom.

Vår kunnskap og erfaring er også tilgjengelig som skreddersøm. Vi bygger IT-løsninger for aktører innen bank, finans og eiendom, og våre eksperter bistår profesjonelle aktører med kunnskap om eiendomsdata og informasjonsteknologi. Ambita har et sterkt og nysgjerrig konsulent- og utviklermiljø med dyp teknisk og forretningsmessig innsikt.

Våre tjenester er teknologinøytrale, målgruppetilpasset og lette å forstå.