Søk på nettsiden

Om oss

Ambita er et teknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. Vi står bak flere sentrale løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge.

Mange tusen brukere benytter Ambitas tjenester hver dag i forbindelse med boligsalg eller byggeprosjekter. Gjennom tett samarbeid med offentlig forvaltning og våre kunder, utvikler vi løsninger som gjør arbeidshverdagen for våre brukere enklere og mer effektiv.

Ambita sitter i dag på et unikt og sammensatt datagrunnlag og har spisskompetanse på eiendomsdata, komplekse integrasjoner og åpne plattformer. Selskapet drives av en visjon om å gjøre eiendomsmarkedet åpnere, tryggere og mer effektivt – for alle.

I vår portefølje finner vi blant annet tjenestene Infoland, Ambita etinglysing, Virdi, Boligmappa og Byggesoknaden.

Ambita het tidligere Norsk Eiendomsinformasjon, og endret navn til Ambita i 2014. Senere år er konsernet utvidet med oppkjøp av Boligmappa AS (93%),  VIRDI (100%), 4CastGroup (51%) samt Supertakst (10%). Selskapet var eid av staten frem til 1. mai 2021. I dag eies Ambita av Sikri.

Les mer her. 

Sterkt kunnskapsmiljø

Ambita har lang erfaring med å effektivisere informasjonsflyten mellom offentlige aktører og brukere av eiendomsrelatert informasjon.

Vi har et sterkt og anerkjent kunnskapsmiljø innen eiendomsdata, offentlige registre, databasehåndtering og IT-utvikling. Innovasjon er en naturlig del av vår hverdag, og vi samarbeider tett med kunder og leverandører om kontinuerlig utvikling av verdiskapende løsninger. Se film om vår historie.

Systemintegrasjon

Ambita fremstiller eiendomsdata slik kundene vil ha den.

Vi utvikler teknologiløsninger der vi tilfører eiendomsdata inn i kundenes IT-systemer. Snakk med våre eksperter om hvordan vi kan hjelpe til med å automatisere og digitalisere bolighandelsprosessen.

Offentlig tilgjengelige data

Ambita benytter kilder som er tilgjengelig for alle markedsaktører.

Våre informasjonskilder er omfattende. I tillegg til å dekke informasjon fra de fleste av landets kommuner, henter vi data fra blant annet Eiendomsregisteret, Kartverket, Geodata og Statistisk sentralbyrå. Informasjonen forvaltes av oss i henhold til gjeldende lovverk og prinsipper for personvern.

Bærekraft og samfunnsansvar

I Ambita jobber vi etter bærekraftige prinsipper, og føler et reelt samfunnsansvar i det vi gjør.  

Ambitas løsninger skal sikre en åpen, effektiv og digital bolighandel i Norge. Det gjør vi i tett samarbeid med aktørene i skjæringspunktet mellom offentlig og privat sektor. Ambitas strategiske ambisjon er å sikre langsiktig verdiskapning vår våre eiere, for samfunnet og for kommende generasjoner.

Hva betyr Ambita?

Ambita betyr ambisjon og ettertraktet, i tillegg til å være et virkeområde i bevegelse.

Ambita er et selskap som har ambisjoner for eiendomsdata. Med basis i vår unike kunnskap om eiendomsdata skaper vi verdier i dag og inspirerer til nye løsninger for fremtiden.