Søk på nettsiden

Kommunereformen 2020

1.  januar 2020 gjennomføres fylke- og kommunerefomen 2020.  Dette er den største endringen i kommunestrukturen i Norge siden 50-tallet og den største endringen noensinne etter at eiendomsdata ble digitalisert.  Reformen får omfattende konsekvenser for eiendomsdata og systemer som inneholder eiendomsdata. 

Nedenfor finner du relevant informasjon for deg som eiendomsmegler eller bruker av våre systemer.

Viktige datoer

Ambita deler en oversikt over viktige datoer og milepæler. Datoene er viktige for kunder av integrerte data fra eiendomsregisteret og av tinglysingstjenester. Også kunder av Infoland som bestiller eiendominformasjon bør kjenne til hvordan kommunereformen påvirker informasjonstjenestene fra Ambita.

LES MER

Det nye Norgeskartet

Kommunereformen er den største endringen i kommunestrukturen siden 1950-tallet. Vi får redusert antall fylker til 11, og antall kommuner til 356. Hele 2,4 milloner eiendommer får nytt kommunenummer.

LES MER

 

 

Viktig informasjon om eiendomsmegling

Skal du selge eiendom i perioden da kommunereformen trer i kraft? Her kan du lese mer om hva kommunereformen betyr for eiendomsmeglere i overgangsperioden.

LES MER

Trenger ditt selskap oppdaterte data?

Ambita tilbyr testdata som kan bidra til å minimere potensielle feil som kan oppstå når fylkesnavn, kommuner, gater og veier endres. Last ned testdata hos oss, og sikre at ditt selskap er godt forberedt på kommunereformen,

LES MER

Hvordan påvirkes tinglysing av kommunereformen?

Kommune og fylkesreformen fører til at ca. to tredeler av eiendommene i Norge skifter eiendomsbetegnelse, enten i form av nytt kommunenummer eller nytt gårds- og bruksnummer. Dette får konsekvenser for tinglysing av dokumenter i grunnboken.

LES MER

Informasjonbrosjyre

For kunder som mottar rapporter og benytter API mot Eiendomsregisteret har vi utviklet et eget informasjonsskriv om hva du som kunde må forberede til kommunereformen.

LAST NED DOKUMENT