Søk på nettsiden

Inkassoselskaper får tilgang på boligdata på sekundet

Stadig flere selskaper ønsker eiendomsdata integrert og automatisert direkte i sine IT-systemer.  Inkassoselskapet Intrum Justitia har effektivisert kundebehandlingen og får tilgang på boligdata på sekunder med løsninger fra Ambita.

Publisert 09.05.2017 av ambita

Del denne siden

Inkassoselskaper er opptatt av å ha god kundeinnsikt i sine kundebehandlingsprosesser.

«I inkassobransjen måles selskapene opp mot hverandre på hvor raskt de løser kundesaker, alt som må skje manuelt taper vi tid på. Derfor er det essensielt at Ambita leverer informasjonen automatisk og på sekundet», sier Carl-Petter Udvang i inkassoselskapet Intrum Justitia.

Innsikt gir bedre kundebehandling

I inkassosaker er det viktig å forstå kundens betalingspotensiale. Nordmenn flest har store deler av sine verdier knyttet opp mot eiendom, og over 80 % eier sin egen bolig. Eiendomsinformasjon gir innsikt og danner et bilde av hvilke verdier en person sitter på knyttet opp mot eiendom. Ambita henter data fra de offentlige eiendomsregistrene, og dette danner grunnlaget for estimatene om kundens eierforhold og gjeld i bolig.

Data på sekunder

Tilgang på data og automatiserte saksbehanlingsprosesser er konkurransegrep som tvinger seg frem i mange bransjer og selskaper. I inkassobransjen kan manuelle prosesser stjele opp til 20 minutter per sak – bare i å innhente relevant informasjon på kunden. Ambita leverer dataene på få sekunder, og beregningene foretas automatisk, basert på tinglysinger i grunnboken og indekser utarbeidet av SSB og Ambita. Slik kan inkassoselskaper som Intrum Justitia behandle kundesaker mer effektivt.

«Når vi snakker med en ny kunde har vi allerede all informasjon fra Ambita tilgjengelig samtidig som vi har dem på telefonen. Vi får øyeblikkelig et klart inntrykk av situasjonen til denne kunden,» forklarer Udvang.

Informasjonen gir et raskt og tydelig innblikk i skyldnerens situasjon, og danner grunnlaget for hva som skal skje videre. Ofte har ikke kunden full oversikt over sin egen situasjon, men med denne informasjonen kan inkassoselskapet enklere identifisere mulige løsninger. Kanskje sitter kunden på friverdi i eiendom som kan føre til en løsning på inkassokravene?

Vil du høre mer om tjenestene Ambita utvikler for inkassoselskaper?

Ta kontakt med Sindre Landmark på tlf.: 974 11 479 eller e-post: sla@ambita.com.

 

Les forrige Les neste