Spesialisten på eiendomsinformasjon

Ambita

Eiendomsregisteret

Eiendomsregisteret gir tilgang til all tinglyst informasjon fra Grunnboken for fast eiendom og borettsandeler, samt teknisk informasjon fra Matrikkelen. Eiendomsregisteret dekker alle eiendommer og borettsandeler i Norge. Informasjonen oppdateres fortløpende i takt med registrering hos Tinglysingsmyndigheten.

Oppdatert informasjon fra Eiendomsregisteret kan ved hjelp av webservice-teknologi integreres direkte inn i eget saksbehandlingssystem for gjenbruk og behandling.

Eksempler på tilgjengelig eiendomsinformasjon i Eiendomsregisteret:

 • Hjemmelsinformasjon
 • Pengeheftelser
 • Servitutter
 • Grunndata
 • Rettigheter på annen eiendom
 • Leieavtaler med heftelser
 • Festeavtaler
 • Eiendomsinformasjon
 • Adresseinformasjon
 • Bygningsinformasjon

Tjenesten tilbyr også spesialdefinerte rapporter og standardrapporter med informasjon fra både Grunnboken og Matrikkelen.

 

Bruksområder:

 • Uttrekk av fritidseiendommer i en kommune
 • Rapport over alle omsatte eiendommer i et geografisk område
 • Input til demografiske rapporter for et område
 • Input til kartgrunnlag for å vise adresser og bygninger i kartet
 • Rapportene leveres i utgangspunktet som xml-filer, men enkelte kan også leveres i csv-format.