Søk på nettsiden

Digital Nabovarsel

Digital nabovarsling gjør byggesaken enklere

Nabovarsling i forbindelse med en byggesak er både tidskrevende og komplisert. Med digital nabovarsling, vil du kunne varsle naboene enklere og raskere. Tjenesten gjør det mulig å raskt hente ut navn på eiere av nærliggende eiendommer, og deretter autogenereres navn og adresser til alle naboer.

Tjenesten sikrer at du fyller inn all lovpålagt informasjon i forbindelse med varselet.

Les mer om hvordan du bestiller nabovarsel her.

Tjenesten er tilgjengelig på Infoland.