Søk på nettsiden

Digital Nabovarsel

Hvordan sende nabovarsler?

Nabovarsling i forbindelse med en byggesak kan være både tidskrevende og komplisert. Hovedregelen er at man alltid må varsle naboer og gjenboere om søknadspliktige tiltak (Plan- og bygningsloven § 21-3). Det betyr at du som byggherre må identifisere eierne på alle nærliggende eiendommer og varsle naboer som blir påvirket av byggeplanene. 

Ambita tilbyr flere tjenester som gjør denne prosessen enklere.  Via Byggesøknaden tilbyr vi heldigital nabovarsling for bedrifter, mens vi har en rekke informasjonstjenester på Infoland som gjør nabovarslingen raskere og enklere.

Her er litt mer informasjon om tjenester som gjør nabovarslingen enklere:

BYGGESØKNADEN – Digital nabovarsel for bedrifter

For bedrifter tilbyr vi heldigital nabovarsling via tjenesten Byggesøknaden.no. Her oppretter du gratis konto og foretar hele nabovarslingen heldigitalt i webløsningen. Med digital nabovarsling sikrer at du fyller inn all lovpålagt informasjon i forbindelse med varselet. Du betaler kun per nabovarsel sendt. Naboene mottar varsel i Altinn.

Les mer om mulighetene på Byggesøknaden.no.

INFOLAND –  Søk og bestill eierlister og nabolister

På Infoland kan du søke og finne alle naboer til nærliggende eiendommer via et interaktivt kart. Du kan generere skjemaer automatisk, og du slipper manuelt søk og arbeid med varslene.

Nabolister for nabovarsling: Passer for private og profesjonelle som skal gjennomføre tiltak som krever nabovarsling. Med denne tjenesten slipper du å bestille nabovarslingslister manuelt fra din kommune. Du kan enkelt gjøre hele jobben i Infoland. Les mer om hvordan du bestiller her.

Eierlister: Denne tjenesten passer til varsling av eiere i et område med anleggsarbeid, utbygging, arealplanlegging eller omregulering. Les mer om hvordan du bestiller eierlister her.

Eksempl fra Infoland.

———

Om Infoland er Norges største portal for eiendomsinformasjon og kartdata. Tjenesten er integrert i de fleste store fagsystemer, og er den markedsledende informasjonstjenesten for profesjonelle og private som jobber med kjøp, salg og utvikling av eiendom.