Søk på nettsiden

Digital Nabovarsel

Digital nabovarsling gjør byggesaken enklere

Nabovarsling i forbindelse med en byggesak er både tidskrevende og komplisert. Ikke bare må man indentifisere alle nærliggende eiendommer og navn på eiere. Hver enkelt nabo skal ha varsel – noe som tidligere har vært en manuell prosess.

Med digital nabovarsling, kan du varsle naboene enklere og raskere. Tjenesten gjør det mulig å raskt hente ut navn på eiere av nærliggende eiendommer, og deretter autogenereres navn og adresser til alle naboer.

Digital nabovarsling sikrer at du fyller inn all lovpålagt informasjon i forbindelse med varselet.

Ambita tilbyr tjenester for digital nabovarsling både via webportalen Infoland.no og via tjenesten Byggesøknaden.no.

Slik bruker du Infoland for å sende nabovarsel digitalt:
  1. 1. Søk opp aktuell eiendom på Infoland og velg tjenesten “Naboliste med valg”. Da vil du komme til skjermbildet nedenfor.
  2. 2. Bruk det interaktive kartet til å plukke ut nærliggende eiendommer som skal ha nabovarselet.
  3. 3. Velg deretter “Fyll ut nabovarsel” for å kunne fylle ut nabolvarselet digitalt (grønn knapp)
  4. 4. Fyll ut nabovarselsskjemaet og lagre skjemaet. Skjemaet blir deretter automatisk generert til alle naboene/adressene du har definert som mottaker.