Søk på nettsiden

Digital Nabovarsel

Digital nabovarsling gjør byggesaken enklere

Nabovarsling i forbindelse med en byggesak er både tidskrevende og komplisert. Ikke bare må man indentifisere alle nærliggende eiendommer og navn på eiere. Hver enkelt nabo skal ha varsel – noe som tidligere har vært en manuell prosess.

Med digital nabovarsling, kan du varsle naboene enklere og raskere. Tjenesten gjør det mulig å raskt hente ut navn på eiere av nærliggende eiendommer, og deretter autogenereres navn og adresser til alle naboer.

Digital nabovarsling sikrer at du fyller inn all lovpålagt informasjon i forbindelse med varselet.

SLIK GJØR DU DET
  1. 1. Søk opp aktuell eiendom på Infoland og velg tjenesten “Naboliste med valg”. Da vil du komme til skjermbildet nedenfor.
  2. 2. Bruk det interaktive kartet til å plukke ut nærliggende eiendommer som skal ha nabovarselet.
  3. 3. Velg deretter “Fyll ut nabovarsel” for å kunne fylle ut nabolvarselet digitalt (grønn knapp)
  4. 4. Fyll ut nabovarselsskjemaet og lagre skjemaet. Skjemaet blir deretter automatisk generert til alle naboene/adressene du har definert som mottaker.

Tjenesten er tilgjengelig på Infoland.