Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Mar 8, 2023 9:03:43 AM 3 min lesning

Den internasjonale kvinnedagen

I år er det 46 år siden FN etablerte den internasjonale kvinnedagen og i dag setter vi søkelyset på kvinners kampsaker og rettigheter. Denne dagen markeres i 2023 fordi det fortsatt er dagsaktuelt. 

I arbeidslivet er det selskaper i Norge som når en 50/50 kjønnsbalanse, noe som tyder på at vi er i riktig retning. I Ambita har vi hele 60% kvinner i ledergruppen og vi opplever dette som en positiv effekt for hele selskapet. 

Som selskap arbeider vi aktivt for å være en arbeidsplass der det ikke skal forekomme diskriminering knyttet til forhold som blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. 

Et av FNs bærekraftsmål er blant annet å bekjempe ulikhet innen 2030 og hva skal egentlig til for å nå dette? Styrke og likestilling for jenter og kvinner ligger innenfor disse bærekraftsmålene, og vi tror det er mulig i arbeidslivet med riktig holdning og innstilling.

My project-5 (8)

(Bilde hentet fra Istock)

Ambitas rekruttering går på å ansette de beste
Ambitas holdning er å ansette etter god kompetanse og finne en som er egnet for rollen vi trenger. Dette er uavhengig av kjønn. De som sitter med kompetansen og passer rollen har endt opp med å være en god blanding av både menn og kvinner. Ved å ansette etter disse kriteriene kan vi skape en god kjønnsbalanse i hele selskapet. Det har vært en naturlig del av prosessen og vi skaper en balanse i selskapet som gir merverdi for Ambita.

Hvorfor får vi til dette?  For det første er det innlemmet i våre holdninger og tankegang. Det er naturlig for oss å rekruttere slik. Samtidig har vi en policy som innebærer at alle har ansvar for egen arbeidstid. Dette skaper mer fleksibilitet og gir større rom for å styre egen hverdag. Selv om du har mye ansvar eller er gitt en lederrolle har du fortsatt krav på fritid og egentid. Har du barn eller venter barn, så skal ikke dette være en hindring for deg som verken kvinne eller mann å være i eller søke seg til en lederrolle. Det er også viktig å påpeke at karrieren din ikke stopper selv om du skal ut i permisjon. Du skal fortsatt være en del av teamet og når du er tilbake fra permisjon gleder vi oss til å få deg tilbake. Fleksibilitet og tillit tror vi gir en trygghet som igjen øker sjansen for at flere kvinner søker seg til lederroller hos oss. Og vi digger det!

«Det er en trygghet for meg at det er en så jevn kjønnsbalanse i ledelsen,
dette er ogsåSkjermbilde 2023-03-08 kl. 08.44.51 et nøkkeltiltak for å sikre en inkluderende og produktiv arbeidsplass. For meg er det motiverende å jobbe et sted med så mange dyktige, kvinnelige rollemodeller i ledelsen, da jeg kan se opp til dem og få inspirasjon fra deres prestasjoner hver dag. Jeg tror også at det å ha en mangfoldig ledelse skaper en positiv dynamikk som påvirker hele ledergruppen, noe som er viktig for en vellykket drift av virksomheten.»
- Maria Blondin, Ambita

Vi gratulerer alle kvinner med kvinnedagen i dag!