Skip to content
Ambita Jun 19, 2019 9:06:00 AM 1 min read

Kommune- og regionsreformen 2020

Fra og med 1. januar 2020 vil kommunekartet se annerledes ut. Da vil 119 kommuner bli sammenslått og danne 47 nye. Norge vil ha 356 kommuner totalt og antall fylker er redusert til 11.

Dette fører til store endringer i Matrikkelen og Grunnboken som er de offisielle registrene over eiendommer og borettsandeler i Norge.

Matrikkelen inneholder opplysninger om eiendommer, adresser, bygninger og boliger. Grunnboken inneholder opplysninger om eierforhold, heftelser og andre rettigheter.

Eiendommer i fylker og kommuner som blir sammenslått får tildelelt nye kommunenummer og evt. nye gårdsnummer og bruksnummer. Totalt får 236 kommuner nytt nummer.  Dette utgjør rundt 2/3 av alle eiendommer i Norge.

Fagsystemer som inneholder matrikkel og eller adresse må derfor oppdateres for å gjenspeile ny kommunestruktur fra 01.01.2020.

Ambita er et teknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet og sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge.

Ambita kan bistå med følgende:

  • Løpende rapportering for håndtering av adresseendringer for eiendommer, borettsandeler, samt bostedsadresser og forretningsadresser
  • Analyser av hvordan kunder påvirkes av kommune- og regionreformen

Ved inngangen til det nye året kan vi:

  • Lage oversikt over endringene i matrikler, adresser mv.
  • Oppdatering av kundeporteføljer, for eksempel en banks pantedokumenter, et forsikringsselskaps portefølje med eiendommer og borettsandeler, en eiendomsforvalters eiendommer og borettsandeler.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer.

COMMENTS