Skip to content
Ambita Mar 27, 2020 9:11:00 AM 1 min read

Kartverket anbefaler alle å benytte elektronisk tinglysing

Nå er tiden for å komme i gang med digital tinglysing. Kartverket, Eiendom Norge, NEF og Advokatforeningen går alle ut og oppfordrer til å ta i bruk digitale tjenester der man kan.

Kartverket har gjort tiltak for å sikre at man også i Corona-tid skal kunne tinglyse. De informerer om at deres prosesser kan ta lenger tid enn vanlig, og resepsjonen på Hønefoss er stengt. Derfor anbefales det å benytte elektronisk tinglysing der det lar seg gjøre. Les mer om saken på Kartverket.no.

Også Eiendom Norge og Advokatforeningen har vært ute med samme oppfordring.

Hvor raskt kan jeg komme i gang?

Ønsker ditt selskap å komme i gang med elektronisk tinglysing, kan Ambita tilby både frittstående løsninger og APIer for integrasjon i fagsystem. Les mer om tinglysing her.

Våre tjenester er robuste og stabile med integrasjonsmuligheter mot mange fagsystemer. Hver enkelt kunde vil ha noen ulike behov med tanke på oppsett og kompleksitet, men på generelt grunnlag kan vi si at det er raskere å få på plass en frittstående webløsning enn API for integrasjon. Vi skal gjøre alt vi kan for å få på plass en løsning raskt.

Ta kontakt på med våre fageksperter, så kan vi avklare hva som skal til for å få ditt selskap i gang med digital tinglysing.

Telefon 24 13 35 50 eller epost support@ambita.com,