Skip to content
Ambita Jun 27, 2023 1:55:15 PM < 1 min read

Hvor digitale var eiendomsmeglerne i mai i år?

Andel digitale hjemmelsoverganger i Norge

Skjermbilde 2023-06-27 kl. 13.49.23

Diagrammet viser hvor mange hjemmelsoverganger som gikk digitalt de siste 12 månedene, frem til mai i år. I mai var det 55% som tinglyste digitalt og vi ser på tallene at de holdt seg ganske jevnt over de siste 12 månedene. Tallene i tabellen filtrerer ikke ut tinglysinger som ikke går digitalt, som nybygg og dødsbo. I 2023 har vi som et mål å tilgjengeliggjøre dette for våre kunder.