Skip to content
Ambita Sep 11, 2019 9:09:00 AM 3 min read

Dette er kommunereformen 2020

1.  januar 2020 gjennomføres fylke- og kommunerefomen 2020.  Dette er den største endringen i kommunestrukturen i Norge siden 50-tallet og den største endringen noensinne etter at eiendomsdata ble digitalisert.

Reformen får omfattende konsekvenser for eiendomsdata og systemer som inneholder eiendomsdata.  I tillegg endres relaterte data som gater og veier, adresser til eiendommer og borettsandeler, bostedsadresser, forretningsadresser, kretser (bydeler, skolekretser, valgkretser, grunnkretser, m.v.), kart og kartgrunnlag, m.v.

Her er noen fakta om hvordan det nye Norgeskartet vil se ut etter nyttår:

Norge får 356 kommuner

1 av 3 Innbyggere får ny kommune:

 • 311 kommuner får nytt kommunenr (som følge av kommunesammenslåing og / eller fylkessammenslåing)
 • 109 kommuner slås sammen til 43 nye kommuner
 • 68 kommuner utgår som følge av sammenslåing med andre kommuner.
 • 2 kommuner splittes på flere kommuner
 • Det er i tillegg vedtatt 16 mindre grensereguleringer og grensejusteringer

Norge får 11 fylker

13 fylker slås sammen til 6 nye fylker:

 • Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til Viken
 • Hedmark og Oppland slås sammen til Innlandet
 • Vestfold og Telemark slås sammen til Vestfold og Telemark
 • Aust-Agder og Vest-Agder slås sammen til Agder
 • Hordaland og Sogn- og Fjordane slås sammen til Vestland
 • Troms og Finnmark slås sammen til Troms og Finnmark
Kommunereformen fører til endringer: 1 av 3 innbyggere i Norge får ny kommune. 2,4 millioner eiendommer får nytt kommunenummer.

En omfattende reform

Ambita jobber kontinuerlig med å tilrettelegge systemer og oppdatere eiendomsdata slik at vi skal stå godt forberedt når reformen trer i kraft. Her er noen tall som forteller litt om omfanget av kommunereformen:

2.400.000 eiendommer får ny ident (nytt kommunenr og eventuelt også nye gårdsnr)

1.875.000 adresser får ny ident (nytt kommunenr og eventuelt også nye gatekode). 

80.000 gater og veier får ny ident (nytt kommunenr og eventuelt også nye gatekode).  I tillegg endrer en rekke veier og gater nye navn.  Bl.a. er det et krav om at det ikke skal finnes identiske gate- og veinavn ved etablering av ny kommune.

15.000 kretser får ny ident (nytt kommunenr og eventuelt også nye kretsnr og kretsnavn).  Dette gjelder bl.a.  bydeler, grunnkretser, valgkretser, kirkesogn, skolekretser, m.fl.

3.700.000 bygninger og bygningsendringer endrer kommunetilhørighet (nytt kommunenr) 

212.500 borettsandeler får ny kommunetilhørighet (nytt kommunenr) og eventuelt også ny adresse (se beskrivelse under adresse)

 

Statens Kartverk har estimert at fylke- og kommunereformen 2020 fører til over 100.000.000 oppdateringer i Matrikkelen og Grunnboken.