Skip to content
Aker Brygge

WEBINAR: Elektronisk tinglysing for advokater

Webinar tirsdag 13.juni kl. 09:00 - 09:45

Elektronisk tinglysing for advokater

Ambita er leverandør av elektronisk tinglysing i eiendom, og kan tilby advokater en frittstående portal; etinglysing.no. Her kan man tinglyse pantedokumenter (med og uten urådighet), skjøter, skjøtepakker (med pantedokument fra kjøpers bank) og påtegninger (sletting, transport, etc.).

Ambita vil i webinaret presentere hva portalen etinglysing.no kan benyttes til, og foreta en demonstrasjon av de meste vanlige tinglysingene. Hovedmålgruppen er advokater og det passer bra for deg som er involvert i eiendomssalg, næringsmegling, skilsmisser, etc som involverer tinglysing i Grunnboken. Det vil være Tore Torvildsen, kundeansvarlig, og Mona Andreassen, fagansvarlig tinglysing, som vil holde webinaret.

Webinar elektronisk tinglysing -2 (1)

Vi vil åpne for spørsmål og setter derfor av tid mot slutten av webinaret. Dersom du ønsker å sende inn spørsmål i forkant så send dette til tto@ambita.com.

Fordeler ved elektronisk tinglysing fra Ambita:

  • Frittstående portal; ingen krav til fagsystem eller integrasjoner

  • Tinglysing på sekunder med umiddelbar tilbakemelding fra Kartverket på tinglysingen

  • Valideringer på om dokumentet kan tinglyses elektronisk eller ikke ved opprettelse av dokumentet i etinglysing.no.

  • BankID signering - slipper å sende papirdokumenter per post på rundgang for å samle nødvendige signaturer og vitnepåtegning er ikke nødvendig ved signering med BankID ifm. etinglysing.  

  • Egen signeringsportal for hjemmelshavere hvor logo, kontaktdata, etc til advokaten benyttes

  • Samhandling med banker i forbindelse med kjøpsfinansiering; banker kan sende elektroniske pantedokumenter til løsningen hvor advokaten pakker pantedokument og skjøte i skjøtepakke og sender til tinglysing etter overtakelse

  • Tidsbesparelse

 

Få nyhetsbrev én gang i måneden

Hold deg oppdatert på nye funksjoner og utvikling av nye tjenester fra Ambita