Søk på nettsiden

Kommune

Ambita samarbeider med kommuner for å digitalisere og effektivisere håndtering av eiendomsinformasjon. Vi formidler informasjon fra alle landets kommuner gjennom handelsportalen Infoland.

 • Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon
 • Digitaliserer og effektiviserer kommunens arbeid
 • Effektiv tilgang til informasjon for kommunens innbyggere og markedet forøvrig
   

Gå til Infoland

Bli leverandør til Infoland

Kommunereformen 2020

Ambita er et teknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. Vi står bak flere sentrale løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge.

De fleste norske kommuner benytter Infoland som digital tjeneste for håndtering og distribusjon av eiendomsinformasjon. Løsningen gir redusert saksbehandlingstid og økt datakvalitet gjennom digital dokumenthåndtering, automatiserte leveranser, standardisert saksbehandling, samt sporing og oppfølgingsrutiner.

Fra og med 1. januar 2020 vil kommunereformen tre i kraft og 119 kommuner bli sammenslått og danne 47 nye. Antall kommuner blir redusert til 356, og vi får 11 fylker.

Den nye kommunereformen  fører til store endringer i Matrikkelen og Grunnboken som er de offisielle registrene over eiendommer og borettsandeler i Norge. Eiendommer i fylker og kommuner som blir sammenslått får tildelt nye kommunenummer og evt. nye gårdsnummer og bruksnummer. Totalt får 236 kommuner nytt nummer.  Dette utgjør rundt 2/3 av alle eiendommer i Norge.

Ambita kan bistå med følgende tjenester i forbindelse med kommunereformen:

Ved inngangen til det nye året kan vi:

Integrerte løsninger

Vi sikrer at kommunens informasjon når frem til riktig fagsystem eller kunde gjennom moderne integrasjoner.

Kundeservice

Inkludert i løsningen er kundeservice og håndtering av henvendelser og forespørsler fra markedet.

Drift og Fakturering

Ambita drifter og videreutvikler løsningen, og håndterer fakturering.

Bedre service mot innbyggere og markedet

 • Digital selvbetjent løsning som alltid er åpen 24/7
 • Redusert saksbehandlingstid og økt datakvalitet
 • Ett søk – for rask og enkel tilgang til all type eiendomsinformasjon og kartdata
 • All dokumentasjon er samlet ett sted

Reduserte kostnader

 • Digital dokumenthåndtering og automatiserte leveranser
 • Standardisert saksbehandling, sporing og oppfølgingsrutiner
 • Mer tid til rådgivning og veiledning, mindre på rutinearbeid

Økt inntjening

Ett oppgjør – én gang i måneden

 • Ingen tidskrevende fakturering av enkeltkunder
 • Ambita fakturerer kundene og tar risiko ved manglende innbetalinger
Komplett løsning som gjør arbeidshverdagen enklere

Det koster ingenting å bli  innholdsleverandør til Ambita Infoland. Våre samarbeidspartnere bestemmer selv pris på produktene som legges inn i portalen, og vil få oppgjør for solgte varer én gang i måneden. Ambita utvikler, drifter og hoster løsningen, og betjener markedet.

Har du noen spørsmål?