Søk på nettsiden

Kommune

Ambita hjelper kommuner med å digitalisere og effektivisere håndtering av eiendomsinformasjon. Vi formidler informasjon fra alle landets kommuner gjennom handelsportalen Infoland – raskt og enkelt – til markedet.

 • Størst dekning i Norge
 • Enkelt brukergrensesnitt
 • Digitalisert kundebehandling
   

Gå til Infoland

Bli leverandør til Infoland

Integrerte løsninger

Vi sikrer at kommunens informasjon når frem til riktig fagsystem eller kunde gjennom moderne integrasjoner.

Kundeservice

Inkludert i løsningen er kundeservice og håndtering av henvendelser og forespørsler fra markedet.

Drift og Fakturering

Ambita drifter og videreutvikler løsningen, og håndterer fakturering.

Stadig flere kommuner velger Infoland for digital håndtering av eiendomsinformasjon.

Håndtering av dokumenter og formalia knyttet til en eiendom kan være en omfattende og tidskrevende prosess for hver enkelt kommune. I henhold til gjeldende lover og regler plikter alle norske kommuner å gjøre eiendomsinformasjonen de sitter på tilgjengelig for de som etterspør det. Ambita Infoland har en omfattende søkefunksjonalitet for rask og enkel tilgang til all type eiendomsinformasjon og kartdata. Kommunen får redusert manuell saksbehandling og kan henvise til en digital selvbetjentløsning som gir umiddelbar tilgang til informasjonen.

 

Bli leverandør til Infoland

Bedre service mot innbyggere og markedet

 • Digital selvbetjent løsning som alltid er åpen 24/7
 • Redusert saksbehandlingstid og økt datakvalitet
 • All dokumentasjon er samlet ett sted, lett tilgjengelig

Reduserte kostnader

 • Digital dokumenthåndtering og automatiserte leveranser
 • Standardisert saksbehandling, sporing og oppfølgingsrutiner
 • Mer tid til rådgivning og veiledning, mindre på rutinearbeid

Økt inntjening

Ett oppgjør – én gang i måneden

 • Ingen tidskrevende fakturering av enkeltkunder
 • Ambita fakturerer kundene og tar risiko ved manglende innbetalinger
Komplett løsning som gjør arbeidshverdagen enklere

Det koster ingenting å bli  innholdsleverandør til Ambita Infoland. Våre samarbeidspartnere bestemmer selv pris på produktene som legges inn i portalen, og vil få oppgjør for solgte varer én gang i måneden. Ambita utvikler, drifter og hoster løsningen, og betjener markedet.

Har du noen spørsmål?