Søk på nettsiden

eTinglysing

Ønsker ditt selskap å effektivisere eiendomsoppgjøret? Med digital tinglysing kan du raskt og effektivt tinglyse eiendommen - ofte på minutter!

  • Raskere eiendomsoppgjør
  • Kvalitetkontroll ved innsending
  • Enklere samhandling mellom partene i oppgjøret

Elektronisk Eiendomsoppgjør

Ambita tilbyr løsninger for effektivt samarbeid mellom bank og megler. Vi utvikler løsninger for elektronisk eiendomsoppgjør som sikrer effektiv digital samhandling mellom aktørene i en bolighandel. 

Elektronisk Tinglysing

Eiendomsmeglere, banker og advokater ønsker alle at tinglysingsprosessene skal gå så fort som mulig. Tjenesten eTinglysing fra Ambita effektiviserer disse prosessene.

Har du noen spørsmål?