Søk på nettsiden

Ambita etinglysing

Ønsker ditt selskap å effektivisere eiendomsoppgjøret? Med digital tinglysing kan du raskt og effektivt tinglyse eiendommen - ofte på minutter!

  • Raskere tinglysing og eiendomsoppgjør
  • Kvalitetkontroll ved innsending
  • Enklere samhandling mellom partene i oppgjøret

Hvem kan tinglyse digitalt?

De fleste banker og meglerhus kan i dag tinglyse digitalt. I denne oversikten finner du en liste over banker som er teknisk klare for å tinglyse pantedokumenter og skjøter i forbindelse med et boligkjøp.

«Digital tinglysing gjør at jeg kan yte bedre service for mine kunder. Alt gjøres nå digitalt: signeringer, godkjenninger og innsendinger. Jeg har bedre oversikt over saksgangen, og kundene får et raskere oppgjør. Her er det bare vinnere!»

  • Marius Kallevik - Meglerhuset Rele

Elektronisk Eiendomsoppgjør

Ambita tilbyr løsninger for effektivt samarbeid mellom bank og megler. Vi utvikler løsninger for elektronisk eiendomsoppgjør som sikrer effektiv digital samhandling mellom aktørene i en bolighandel. 

Elektronisk Tinglysing

Eiendomsmeglere, banker og advokater ønsker alle at tinglysingsprosessene skal gå så fort som mulig. Tjenesten eTinglysing fra Ambita effektiviserer disse prosessene.

Har du noen spørsmål?