Søk på nettsiden

Byggesøknaden

Byggesøknaden er rettet mot profesjonelle aktører som regelmessig sender inn byggesøknader til kommunen. Løsningen tilbyr direkte informasjonssøk, nabovarsling og innsending av ulike type søknader til offentlig forvaltning.

  • Raskt og enkelt
  • Kvalitetssikrer at all nødvendig informasjon fylles ut
  • Du bruker Altinn og BankID i søknadsprosessen

Byggesøknader trenger ikke ta mye tid

Byggesøknaden.no er et digitalt verktøy som sender inn byggesøknadene dine digitalt, og som samler kommunikasjon og dokumenter knyttet til søknaden din ett sted. Løsningen er utviklet av Ambita og Norconsult Informasjonssystemer, og støttes av direktoratet for byggkvalitet.

Se løsningen her

Byggesøknaden.no er en av de store digitale nyhetene innen bygg- og eiendomsutvikling siste året. Løsningen bidrar til at du kan håndtere søknader langt mer effektivt, og du oppnår bedre kvalitet og mer forutsigbarhet i søknadsprosessen mot kommunen.

Byggesøknaden er integrert med digitale tjenester slik at nabovarsler sendes digitalt via Altinn, ansvarsretter signeres med BankID og alle typer søknader og gjennomføringsplaner sendes elektronisk til alle landets kommuner.

Med Byggesøknaden.no kan du gjør alt dette digitalt:

– Innsamling av grunnlagsinformasjon
– Nabovarsling via Altinn
– Ramme- og Ettrinnsøknad
– Ansvarsretter og Gjennomføringsplan
– Håndtering av kommunale vedtak og vilkår
– Midlertidig brukstillatelse og Ferdigattest

Ambita og Norconsult Informasjonssystemer tilbyr regelmessige webinarer som gir deg innblikk i løsningen. Vi anbelfaler å bli med på et webinar som viser deg hvordan du kommer i gang med digitale byggesøknader.

Se oversikt over kommende kurs og webinarer

Kundekontakt

Dag Øyvind Lien

Salgssjef Eiendomsutvikling

913 92 185
dol@ambita.com

Vi hører gjerne fra deg!