Søk på nettsiden

Boligmappa

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett.  Boligmappa gir boligeiere tilgang til viktig boligdokumentasjon fra håndtverkere og utbyggere. Boligmappa følger boligen, og sikrer at dokumentasjonen knyttet til en bolig finnes samlet på ett sted. Løsningen er et resultat av et felles bransjeløft fra aktører og skal hjelpe boligeiere med å oppfylle de krav de har til å ta vare på dokumentasjon på sin bolig.

Boligeiere og håndverkere

Boligmappa brukes primært av boligeiere og håndverkere. 20.000 prosjekter loggføres gjennom Boligmappa i måneden. Med en halv million boligmapper, er Boligmappa Norges største portal for verdiøkende boligdokumentasjon. Eiendomsmeglere, bank, forsikring, takstmenn, kommuner og offentlige el-tilsyn er andre aktører som bruker en eller flere av våre tjenester.

Åpent API

Boligmappa har et åpent API og rammeverk for It-selskaper og apputviklere å koble seg til. Vi inviterer alle med på å lage gode tjenester på toppen av vår grunnmur. 30 ulike it-systemer har allerede Boligmappa som en integrert tjeneste i sine systemer. Datasikkerhet er prioritet og vi krever BankID for sikker identifisering av våre brukere. I vilkårene for bruk er det brukernes rettigheter som er i fokus.

Bedre dokumentasjon

Boligmappa ble etablert i 2012 av elektro og rørleggerbransjen og ledes av en av de opprinnelige grunderne. Målet var å skape bedre boligdokumentasjon på en enklere måte, samt gjøre dokumentasjonen lettere tilgjengelig for boligeier.

 

Gå til Boligmappa